ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
'''วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: College of Music, Mahasarakham University)เป็นหน่วยงานไทยระดับเทียบเท่า[[คณะวิชา]]สังกัด[[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] จัดการเรียนการสอนด้าน[[ดนตรี]] เป็นวิทยาลัยดนตรีชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์แห่งที่ 2 ของประเทศไทยถัดจาก[[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล|มหาวิทยาลัยมหิดล]] และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 17 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านดนตรีเทียบเท่าคณะแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นโรงเรียนดนตรีอันดับสี่ต่อจาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]], [[คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|คณะดุริยางคศาสตร์]] และ [[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยดนตรี]]
 
== ประวัติ ==
182

การแก้ไข