ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(add link)
}}
 
'''วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต''' เป็นวิทยาลัยดนตรีแห่งที่สี่สามของประเทศไทย ต่อจาก[[มหาวิทยาลัยพายัพ|วิทยาลัยดุริยศิลป์]], [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล|วิทยาลัยดุริยางคศิลป์]]และ[[คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]] ก่อตั้งเมื่อปี[[พ.ศ. 2545]] โดย [[อาทิตย์ อุไรรัตน์|ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์]] อธิการบดี[[มหาวิทยาลัยรังสิต]]
 
== ประวัติ ==
174

การแก้ไข