ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อังกาบ บุณยัษฐิติ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ท.จ.ว.ฝ่ายใน|ปี=2534}}<ref>{{cite journal| url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/078/1.PDF | title = ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2534 | journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = 108 | issue = 78ง ฉบับพิเศษ | page = 5 | date = 3 พฤษภาคม 2534 | accessdate = 19 กุมภาพันธ์ 2564}}</ref>
{{ม.ป.ช.}}
{{ม.ว.ม.}}
{{ท.จ.ว.ฝ่ายใน|ปี=2534}}<ref>{{cite journal| url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/078/1.PDF | title = ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2534 | journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = 108 | issue = 78ง ฉบับพิเศษ | page = 5 | date = 3 พฤษภาคม 2534 | accessdate = 19 กุมภาพันธ์ 2564}}</ref>
{{ท.ภ.|ปี=2539}}<ref>{{cite journal| url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/B/022V003/1.PDF | title = ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2539 | journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = 113 | issue = 22 ข | page = 2 | date = 4 ธันวาคม 2539 | accessdate = 19 กุมภาพันธ์ 2564}}</ref>
{{รามกีรติ|2547}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/004/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ], เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๑, ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐</ref>
837

การแก้ไข