ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกำเนิดวิทย์"

ผู้อำนโรงเรียน
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ผู้อำนโรงเรียน)
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{รีไรต์}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนกำเนิดวิทย์
| native_language =
| native_name =
| en_name = Kamnoetvidya Science Academy
| seal_image = [[ไฟล์:KVIS_logo.png|200px|ตราประจำโรงเรียนกำเนิดวิทย์]]
| address = 999 หมู่ 1 ตำบลป่ายุบใน [[อำเภอวังจันทร์]] [[จังหวัดระยอง]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|21210]] {{flagicon|Thailand}}
| abbr = กว. (KVIS)
| establish_date = 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
| founder = มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA
| type = โรงเรียนวิทยาศาสตร์ [[โรงเรียนเอกชน]] สามัญศึกษา
| group = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
| free_label = การจัดการศึกษา
| free_text = [[มัธยมศึกษา]]ตอนปลาย
| head_name = ผู้อำนวยการ
| head = ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
| head = ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร
| students = 216 คน {{เทาเล็ก|(ปีการศึกษา 2562)}}
| colours = [[สีม่วง|{{แถบสี|#800080}} สีม่วง]] - [[สีเขียว|{{แถบสี|#008000}} สีเขียว]]
| free_label1 = ต้นไม้ประจำโรงเรียน
| free_text1 = [[พะยูง|ไม้พะยูง]]
| website = [http://www.kvis.ac.th www.kvis.ac.th]
| footnote = Genesis of Knowledge
}}
'''โรงเรียนกำเนิดวิทย์''' คือโรงเรียนที่กลุ่ม [[ปตท.]] โดยมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ได้ดำเนินการจัดตั้งเพื่อเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน[[คณิตศาสตร์]]และ[[วิทยาศาสตร์]]ระดับมัธยมปลาย บ่มเพาะจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และนักนวัตกรรมที่มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่อธรรมชาติและเพื่อนร่วมโลก ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลป่ายุบใน [[อำเภอวังจันทร์]] [[จังหวัดระยอง]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|21210]]
ผู้ใช้นิรนาม