ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 เอชดี"

|bgcolor = "#fcfc11" align = "center"| [[ทีวีซีน|บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด]]
|-
|bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| <big>'''[[เดือนประดับดาว]]'''</big> ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| 22 มิถุนายน 2564 - 98 กรกฎาคม 2564 ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| {{hidden||<center>[[ธนิน มนูญศิลป์]]<br>[[รณิดา เตชสิทธิ์]]<br>[[ชาคริต แย้มนาม]]<br>[[พิชชาภา พันธุมจินดา]]<br>[[ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ]]<br>[[ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์]]<br>ด.ญ.[[ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| [[มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล|บริษัท ดอร์เธอร์ โปรดักชั่น จำกัด]]
|-
|bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| '''[[เพลิงนาคา]]''' ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| เริ่ม 9 กรกฎาคม 2564 ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| {{hidden||<center>[[ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์]]<br>[[รณิดา เตชสิทธิ์]]<br>[[ธารา ทิพา]]<br>[[อธิชาติ ชุมนานนท์]]<br>[[หยาดทิพย์ ราชปาล]]<br>[[ฉัตรฑริกา สิทธิพรม]]<br>[[วิศรุต หิรัญบุศย์]]<br>[[ลาริสา มิษฎา วิลมอทท์]]<br>[[ณัชพงศ์พล สุดดี]]<br>[[สิคพัชศ์ เศรษฐพงพัชร]]<br>[[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]]<br>[[สุรศักดิ์ ชัยอรรถ]]<br>[[รัชนี ศิระเลิศ]]<br>[[พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา]]<br>ด.ช.ธัณญ์กรณ์ กัลยาวุฒิพงศ์</center>}}
|bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| [[บริษัท มายน์แอทเวิร์คส์ จำกัด]]
|}
 
30,712

การแก้ไข