ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานผ่านฟ้าลีลาศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[Image:SapanPanfa.jpg|thumb|300px|right|ภาพสะพานผ่านฟ้าลีลาศ]]
[[Image:Phanfha.jpg |thumb|300px|right|ภาพรูปหล่อสำริดรูปเรืออันสวยงาม บนเสาหินอ่อนของสะพานผ่านฟ้าลีลาศ]]
 
'''สะพานผ่านฟ้าลีลาศ''' เป็นสะพานข้าม[[คลองรอบกรุง]] ตอนที่เรียกว่าคลองบางลำพู เชื่อม[[ถนนราชดำเนิน]]กลางและถนนราชดำเนินนอก บริเวณใกล้กับ[[ป้อมมหากาฬ]] [[เขตพระนคร]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
สะพานผ่านฟ้าลีลาศสร้างในปีใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิษฐานว่าจะสร้างพร้อมกับถนน เดิมเป็นสะพานโครงเหล็ก ต่อมา[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานใหม่ให้มีลักษณะใหม่และงดงามขึ้น และพระราชทานนามว่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ แม้ในสมัยต่อมาจะมีการปรับปรุงขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาศอีกหลายครั้ง เพื่อรองรับกับจำนวนยวดยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมา แต่ก็ยังรักษาลักษณะศิลปกรรมเดิมไว้ให้มากที่สุด สะพานผ่านฟ้าลีลาศเป็นสะพานที่สวยงาม ปลายสะพานทั้ง 2 ฝั่งมีเสาหินอ่อนประดับด้วยเครื่องสำริดและมีลวดลายสลักที่เสาหินอ่อน มีลักษณะงดงามมาก
 
==หัวข้อที่เกี่ยวข้อง==
732

การแก้ไข