ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายมุเนตากะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
|เกิด = 15 ธันวาคม ค.ศ. 1242
|อสัญกรรม = 2 กันยายน ค.ศ. 1274 ({{อายุปีและวัน|1242|12|15|1274|9|2}})
|บิดา = [[จักรพรรดิโกะ-ซะโกซางะ]]
|มารดา = [[ไทระ โนะ มุเนะโกะเนโกะ]]
|บุตร-ธิดา = [[เจ้าชายโคเรยาซุ]]
|ก่อนหน้า = [[คูโจ โยริตสึงุ|โยริตสึงุ]]
}}
 
'''เจ้าชายมุเนตากะ''' ({{lang|ja|宗尊親王}}), โชกุนลำดับที่ 6 แห่งรัฐบาลโชกุนคะมะกุระดำรงตำแหน่งระหว่าง ค.ศ. 1252 – ค.ศ. 1266
 
เจ้าชายมุเนตากะประสูติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 1785 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ใน [[จักรพรรดิโกะ-ซะโกซางะ]] จักรพรรดิองค์ที่ 3 ที่ประสูติแต่ [[ไทระ โนะ มุเนะโกะเนโกะ]]
 
ใน พ.ศ. 1795 [[คุคูโจ โยะริสึงุโยริสึงุ]] โชกุนลำดับที่ 5 ถูกปลดออกจากตำแหน่งทำให้ตำแหน่งโชกุนว่างลง [[ตระกูลโฮโจ]] ซึ่งเป็นตระกูลชิกเก็งหรือตระกูลผู้สำเร็จราชการได้ส่งสาส์นไปยังราชสำนักเพื่อขอเจ้าชายมาเป็นโชกุนซึ่งทางราชสำนักได้ส่งเจ้าชายมุเนะตะเนตากะพระชนมายุเพียง 10 พรรษามาเป็นโชกุนแต่ก็เป็นเพียงโชกุนหุ่นเชิดเพราะอำนาจที่แท้จริงยังคงอยู่ที่ตระกูลโฮโจ
 
เจ้าชายมุเนะตะกะถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 1809 ขณะพระชนมายุเพียง 24 พรรษาและได้แต่งตั้งให้เจ้าชายโคะเระยะซุพระชนมายุเพียง 2 พรรษาพระโอรสในเจ้าชายมุเนะตะกะขึ้นเป็นโชกุนลำดับที่ 7
 
เจ้าชายมุเนะตะเนตากะถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 1809 ขณะพระชนมายุเพียง 24 พรรษาและได้แต่งตั้งให้เจ้าชายโคะเระยะซุโคเรยาซุพระชนมายุเพียง 2 พรรษาพระโอรสในเจ้าชายมุเนะตะเนตากะขึ้นเป็นโชกุนลำดับที่ 7
 
{{birth|1242}}
ผู้ใช้นิรนาม