ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วราห์ บุญญะสิทธิ์"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ป.ช.|2563}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E001/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓] หน้า ๘๐ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข (เล่มที่ ๑), ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔</ref>
{{ม.ว.ม.|2560}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐] หน้า ๑๖ เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐</ref>
{{ป.ช.|2556}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/030/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖] หน้า ๔๒ เล่ม ๑๓๐ ตอน ๓๐ ข, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖</ref>
{{ป.ม.|2553}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/014/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓] หน้า ๗๙ เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓</ref>
1,781

การแก้ไข