ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุวชนทหาร"

เพิ่มขึ้น 405 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
<ref>{{Cite web|date=2020-09-23|title=“ยุวชนทหาร” วีรกรรมของเยาวชนไทยที่ต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้! รักชาติยิ่งชีพ แต่วันนี้รักอะไร!!|url=https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000097349|website=mgronline.com|language=en-th}}</ref>'''ยุวชนทหาร''' (อักษรย่อ: '''ยวท.''') คือ เยาวชนที่ได้รับการฝึกวิชาทหารขึ้นในช่วงระหว่าง [[พ.ศ. 2477]] - [[พ.ศ. 2490|2490]] เนื่องจากรัฐบาลไทยสมัย[[จอมพล ป.พิบูลสงคราม]]มีนโยบายพื้นฟูการฝึกวิชาทหารให้แก่ประชาชน ดำเนินการโดยกรมยุวชนทหาร กระทรวงกลาโหม (ณ ปี พ.ศ. 2481 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมเตรียมการทหารในปี พ.ศ. 2484)
 
== ประวัติ ==