ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*ไฉ่เยว่ รับบทโดย โจวจื่อหาน
*ซินกุ้ยเหริน/ซินฉางจ้าย รับบทโดย ว่านเหม่ยซี
*ลี่ผิน
*เสี่ยวหยุนจื่อ
 
ผู้ใช้นิรนาม