ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 8 ธันวาคม พ.ศ. 2460 - นายหมู่ใหญ่<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/2684.PDF พระราชทานยศเสือป่า (หน้า ๒๖๘๕)] </ref>
* 4 มกราคม พ.ศ. 2462 - จ่า<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/D/3015.PDF พระราชทานยศ (หน้า ๓๐๒๒)] </ref>
* 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 - นายหมวดโท<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/D/4135.PDF พระราชทานยศนายเสือป่า (หน้า ๔๑๔๙)]</ref>
* นายหมวดเอก
* รองหัวหมื่น
ผู้ใช้นิรนาม