ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(นำภาพ "วุฒิศักดิ์_ลาภเจริญทรัพย์.png" ออก ซึ่งถูกลบที่วิกิมีเดียคอมมอนส์โดย JuTa เนื่องจาก No source specified since 14 June 2021)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ '''วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ทรัพย์มั่งมีไถ่ตังเด็กรามอยู่ร่ำไป''' รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง<ref>[http://www.rudoc.ru.ac.th/index.php/dm/3558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง]</ref>และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง<ref>[http://www.info.ru.ac.th/Vol50/10_50.pdf ข่าวรามคำแหง ปีที่ 50 ฉบับที่ 10 วันที่ 15-21 มิถุนายน 2563]</ref> อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท [[บางกอก โพสต์]] จำกัด (มหาชน)<ref>[https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=post รายชื่อกรรมการอิสระ]</ref> ดำรงตำแหน่ง[[ผู้ช่วยศาสตราจารย์]]ประจำ[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
 
== ประวัติ ==
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ [[18 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2492]] เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปี 2517 เป็นอาจารย์ตรี ปี พ.ศ. 2529 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ปี พ.ศ. 2534 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 พ.ศ. 2539 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 ในปี พ.ศ. [tel:2541-2543 2541-2543] ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาการปกครอง และในปี [tel:2548-2554 2548-2554] ดำรงตำแหน่ง[[คณบดี]][[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]<ref>[http://www.pol.ru.ac.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=171 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]</ref> และได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554<ref>[http://computer.ru.ac.th/news2008/news/detail.php?id=1123 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี]</ref> ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 25 ตุลาคม 2554 โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2554 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/137/38.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์]</ref>โดยดำรงตำแหน่งในวาระแรกจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558
 
หลัง[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557]] ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]<ref>[http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1_11.pdf ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ], สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557</ref>
* ประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง (พ.ศ. 2555)
* กรรมการบริหารกิจการระหว่างประเทศของการท่าอากาศยาน (พ.ศ. 2556)
* กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. [tel:2557-2558 2557-2558])
* กรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2557)
* กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เจพีมอเตอร์เวิร์ค จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2557)
3,079

การแก้ไข