ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อารมณ์ (ศาสนาพุทธ)"

ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==อ้างอิง==
ในป * [[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://npt.onab.go.th/kamwat/k33.pdf พจนานุกรมคำวัด หมวด อ (PDF)]
ผู้ใช้นิรนาม