ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัคร สุนทรเวช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
สมัคร สุนทรเวชเป็นบุตรของ เสวกเอก พระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช; [tel:2435–2521 2435–2521]) กับคุณหญิงบำรุงราชบริพาร (อำพัน จิตรกร; [tel:2445–2524 2445–2524]) เป็นหลานลุงของ มหาเสวกตรี พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) นายแพทย์ประจำพระองค์[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานนามสกุล "สุนทรเวช" และได้นำมาใช้เป็นนามสกุลร่วมกับบรรดาน้อง ๆ ของท่าน) และเป็นหลานตาของ มหาเสวกตรี [[พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร)]] [[จิตรกร]]ประจำราชสำนัก
 
สมัครเป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน ดังนี้
 
== การทำงาน ==
* พ.ศ. 2496: เจ้าหน้าที่สอนเครื่องลงบัญชีไฟฟ้า National Cash Registered Co.,Ltd. (พ.ศ. [tel:2496–2497 2496–2497])
* พ.ศ. 2497: เสมียนแผนกรถยนต์ และภายหลังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องอะไหล่ Barrow Brown Co.,Ltd. (พ.ศ. [tel:2497–2502 2497–2502])
* พ.ศ. 2502: ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องอะไหล่ Loxley Bangkok Co.,Ltd. (พ.ศ. [tel:2502–2504 2502–2504])
* พ.ศ. 2504: Free Lance Guide, World Travel Service Co.,Ltd. (พ.ศ. [tel:2504–2506 2504–2506])
* พ.ศ. 2507: ผู้จัดการแผนกเครื่องอะไหล่ บริษัทเอื้อวิทยาพาณิชย์ จำกัด (พ.ศ. [tel:2507–2509 2507–2509])
* พ.ศ. 2510: Dietary Aid, Fox Rever Rehabilitation Hospital, Chicago U.S.A. (พ.ศ. [tel:2510–2511 2510–2511])
* พ.ศ. 2512: ผู้จัดการแผนกเครื่องอะไหล่ บริษัท เอื้อวิทยาพาณิชย์ จำกัด (พ.ศ. [tel:2512–2513 2512–2513])
* พ.ศ. 2513: ผู้บริหารฝ่ายขาย John Deere Thailand Co.,Ltd. (พ.ศ. [tel:2513–2514 2513–2514])
* พ.ศ. 2514: เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย (พ.ศ. [tel:2514–2516 2514–2516])
* พ.ศ. 2516: ลาออกจากงานประจำและทำงานการเมืองอย่างเดียวเรื่อยมา เนื่องจากภรรยามีรายได้มั่นคงพอที่จะดูแลครอบครัวแล้ว
 
สมัครเริ่มต้นชีวิตการเมืองโดยสมัครเข้าเป็นสมาชิก พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อ พ.ศ. 2511 เริ่มลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2514 และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 ในชีวิตการเมืองเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง สรุปประวัติทางการเมืองได้ดังนี้
 
* พ.ศ. 2511: เข้าเป็นสมาชิก [[พรรคประชาธิปัตย์]] (พ.ศ. [tel:2511–2519 2511–2519])
* พ.ศ. 2514: [[สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร|สภาเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร]] (ได้รับเลือกตั้ง เมื่อ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2514)
* พ.ศ. 2516: ได้รับแต่งตั้งเป็น[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2516|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] ใน พ.ศ. 2516<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/A/171/1.PDF พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]</ref>
* พ.ศ. 2519: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (เมษายน 2519)
** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 3 (20 เมษายน พ.ศ. 2519 – 23 กันยายน พ.ศ. 2519)
** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. [tel:2519–2520 2519–2520]) ในรัฐบาล [[ธานินทร์ กรัยวิเชียร]] (8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520)
* พ.ศ. 2522: ก่อตั้ง[[พรรคประชากรไทย]] และดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค
** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (เมษายน 2522)
** ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง และสถาบันการเงิน (พ.ศ. [tel:2523–2526 2523–2526])
* พ.ศ. 2526: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (เมษายน 2526)
** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล พลเอก [[เปรม ติณสูลานนท์]] 2 (30 เมษายน พ.ศ. 2526 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/075/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)]</ref>
* พ.ศ. 2529: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (กรกฎาคม 2529)
** ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง (พ.ศ. [tel:2529–2531 2529–2531])
* พ.ศ. 2531: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (กรกฎาคม 2531)
** ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ (พ.ศ. [tel:2531–2533 2531–2533])
** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล พลเอก [[ชาติชาย ชุณหะวัณ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/250/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)]</ref> (14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534)
* พ.ศ. 2535: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (มีนาคม 2535 – กันยายน 2535)
** รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พลเอก [[สุจินดา คราประยูร]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/051/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)]</ref> (7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535)
** ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม (พ.ศ. [tel:2535–2538 2535–2538])
* พ.ศ. 2538: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (กรกฎาคม 2538)
** รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล [[บรรหาร ศิลปอาชา]] (13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539)
* พ.ศ. 2539: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (พฤศจิกายน 2539)
** รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พลเอก [[ชวลิต ยงใจยุทธ]] (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540)
* พ.ศ. 2543: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. [tel:2543–2547 2543–2547])
* พ.ศ. 2550: รับตำแหน่งหัวหน้า[[พรรคพลังประชาชน]] (พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน 2551)
* พ.ศ. 2551: นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (29 มกราคม – 9 กันยายน พ.ศ. 2551)
สมัคร สุนทรเวช ได้รับเลือกเป็น[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2543 ด้วยคะแนนเสียง 1,016,096 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงมากที่สุด นับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผู้ได้คะแนนอันดับ 2 คือ [[สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์]] ผู้สมัครจาก[[พรรคไทยรักไทย]] ไดัรับคะแนนเสียงเพียง 521,184 คะแนน
 
สมัคร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่าง พ.ศ. [tel:2543-2547 2543-2547] นับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 13 และเป็นคนที่ 5 ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่หลังจากพ้นตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คดีเรื่องการทุจริตกรณีจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง ก็ยังมีการดำเนินการตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/2007/11/17/WW10_WW10_news.php?newsid=203287 'คตส.'ยันหลักฐานคดีรถดับเพลิงมัด'สมัคร'ไม่ใช่เลือกปฏิบัติ]</ref>
 
== การเลือกตั้งวุฒิสภา 2549 ==
== ผลงาน ==
* เขียนบทความ และความคิดเห็นทางการบ้านการเมืองแบบไม่ประจำใน [[สยามรัฐ]], สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ และชาวกรุง ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2516
* เขียนบทความการเมืองใน[[หนังสือพิมพ์ประชาไทย]] (พ.ศ. [tel:2517–2520 2517–2520])
* เขียนบทความในคอลัมน์ประจำ (มุมน้ำเงิน) [[หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์]] ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 จนถึง พ.ศ. 2537
* ผู้ดำเนินรายการ [[ชิมไปบ่นไป]] ทาง[[ไอทีวี]] และ [[สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5]]
* โครงการถนนวงแหวน
* ตัวเลขบอกเวลาสัญญาณไฟจราจร
*ผู้ริเริ่มระบบโครงข่าย [[รถไฟฟ้า]] <ref>{{Cite web|title=แผนที่ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ|url=https://sanjorn.com/th/studio/bangkok-transit-map/|website=sanjorn.com|language=th}}</ref>อีกทั้งยังเคยเสนอส่วนต่อขยายของโครงการ[[รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม]] ช่วงบางบัวทอง-บางใหญ่-บางซื่อ<ref>{{Cite web|title=โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง - edamarketing|url=https://sites.google.com/site/edamarketting/-1|website=sites.google.com}}</ref> <ref>{{Cite web|date=2008-02-05|title=สนข.รับลูกนายกฯ คนใหม่ ดันรถไฟฟ้าตามแผน 7 เส้นทาง|url=https://mgronline.com/uptodate/detail/9510000014866|website=mgronline.com|language=en-th}}</ref> รวมถึงแยกบางใหญ่-รังสิต แต่โครงการก็ถูกพับและลดหุ่นแค่คลองบางไผ่-เตาปูน
*เวนคืนถนนไฟฉาย-พุทธมณฑลสาย 4
*แนวคิดสร้างที่จอดรถใต้สนามหลวง (พ.ศ.2543)<ref>{{Cite web|last=Duck|first=Parking|date=2016-08-09|title=ก่อนได้สร้าง…..“ที่จอดรถใต้ดิน”|url=https://medium.com/@parkingduck/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-d5e4596b7599|website=Medium|language=en}}</ref>
*รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี<ref>{{Cite web|last=Ltd.Thailand|first=VOICE TV|title=ปิดฉาก 9 ปี 4 รัฐบาล รถเมล์-รถไฟฟรี|url=https://www.voicetv.co.th/read/536062|website=VoiceTV|language=th}}</ref>
*ผลักดันรถไฟรางคู่ <ref>{{Cite web|date=2008-04-21|title="หมัก" ดันรถไฟรางคู่เข้า ครม. 22 เม.ย.นี้ พร้อมลงมือทันที|url=https://mgronline.com/stockmarket/detail/9510000046220|website=mgronline.com|language=en-th}}</ref>
 
=== ผลงานหนังสือ ===
3,141

การแก้ไข