ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ยศและตำแหน่ง ==
* รองอำมาตย์เอก
* 24 สิงหาคม พ.ศ. 2460 - ผู้ช่วยปลัดกรมเครื่องสายฝรั่ง กรมมหรสพ<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/1550.PDF แจ้งความกรมมหาดเล็ก] </ref>
* 24 สิงหาคม พ.ศ. 2460 - หุ้มแพร<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/1550.PDF แจ้งความกรมมหาดเล็ก] </ref>
* 48 มกราคมธันวาคม พ.ศ. 24622460 จ่า- นายหมู่ใหญ่<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/24622460/D/30152684.PDF พระราชทานยศเสือป่า (หน้า ๓๐๒๒๒๖๘๕)] </ref>
* 4 มกราคม พ.ศ. 2462 - จ่า<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/D/3015.PDF พระราชทานยศ (หน้า ๓๐๒๒)] </ref>
* นายหมวดเอก
* รองหัวหมื่น
ผู้ใช้นิรนาม