ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
'''ภาควิชาบริหารการศึกษา'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD "|
* สาขาวิชาสังคมศึกษา
| valign = "top" style = "background: #FFFACD "|
'''หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)'''
* สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
* สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
* สาขาวิชาสังคมศึกษา
| valign = "top" |
'''หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)'''
1,723

การแก้ไข