ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โควตาดรูป"

เพิ่มขึ้น 2,726 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
(หน้าใหม่: {{ระบบการลงคะแนน}} '''โควตาดรูป''' (Droop quota) เป็นโควตาที่ใช้กันทั่วไป...)
 
 
==การคำนวน==
การคำนวนที่แน่ชัดของ[[โควตาดรูป]]นั้นมีหลายแหล่ง ในสูตรคำนวนต่อไปนี้นำมาจากสาธารณรัฐไอร์แลนด์
 
<math display="block">\left \lfloor \frac{\text{total valid poll}}{ \text{seats}+1 } \right \rfloor + 1</math>
or
<math display="block">\operatorname{Integer} \left( \frac{\text{total valid poll}}{ \text{seats}+1 } \right) + 1</math>
 
โดยที่:
* <math>\text{total valid poll}</math> = จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด (คะแนนดี) ในการเลือกตั้ง
* <math>\text{seats}</math> = จำนวนที่นั่งที่จะต้องจัดสรรทั้งหมดในการเลือกตั้ง
* <math>\lfloor \rfloor</math> or <math>\operatorname{Integer}()</math> คือเลขจำนวนเต็ม หรือบางครั้งเขียนเป็น <math>\operatorname{floor}()</math>
 
[[โควตาดรูป]]นั้นคือจำนวนที่น้อยที่สุดซึ่งสามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีจำนวนผู้สมัครจะได้รับคะแนนถึงโควตาเกินกว่าจำนวนที่นั่งที่มีอยู่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของโควตานี้ ในการเลือกตั้งแบบที่หาผู้ชนะเพียงคนเดียว ซึ่งในกรณีของ[[ระบบถ่ายโอนคะแนนเสียง]]นี้จะกลายเป็น[[การลงคะแนนแบบหลายรอบในทันที|แบบหลายรอบในทันที]] (Instant run-off) โดยปริยาย และโควตาดรูปจะเท่ากับจำนวน[[คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด]]
 
สูตรคำนวนนั้นคิดตามความต้องการเฉพาะที่จะต้องให้จำนวนคะแนนเสียงที่ของเหล่าผู้ชนะการเลือกตั้งได้รับนั้นจะต้องมากกว่าคะแนนเสียงทั้งหมดที่เหลืออยู่ที่ผู้สมัครที่เหลือได้รับ (โควตาดรูป – 1)
 
==ตัวอย่าง==
5,409

การแก้ไข