ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบการลงคะแนน"

เพิ่มขึ้น 164 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
[[ไฟล์:Proportional voting systems.svg|thumb|right|250px|ประเทศที่ใช้การเลือกตั้งระบบสัดส่วน]]
 
[[การเลือกตั้งระบบสัดส่วน]]เป็น[[ระบบการลงคะแนน]]ที่ใช้มากในการเลือกตั้ง[[สภานิติบัญญัติ]] โดยมีมากกว่าแปดสิบประเทศในโลกที่ใช้ระบบนี้ในการลงคะแนน
 
[[การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ|การเลือกตั้งระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ]] ({{lang-en|Party-list proportional representation}}) เป็นระบบการเลือกตั้งแบบเดียวที่ใช้กันกว่าแปดสิบประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้ลงคะแนนทำการลงคะแนนให้กับรายชื่อผู้สมัครทั้งรายชื่อที่จัดทำโดยพรรคการเมือง ใน[[การเลือกตั้งระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อปิด|แบบบัญชีปิด]]นั้นผู้ลงคะแนนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้สมัครที่พรรคการเมืองได้จัดลำดับไว้ได้ ส่วนใน[[การเลือกตั้งระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อเปิด|แบบบัญชีเปิด]]ผู้ลงคะแนนสามารถลงคะแนนให้เป็นรายบุคคลในบัญชีรายชื่อเพื่อเลือกลำดับในบัญชีรายชื่อได้
 
ในบางประเทศ เช่น [[อิสราเอล]] และ[[เนเธอร์แลนด์]] การเลือกตั้งทำในระบบสัดส่วนอย่าง "บริสุทธิ์" กล่าวคือ นำคะแนนเสียงในระดับประเทศมารวมกันจึงทำการแบ่งที่นั่งให้กับแต่ละพรรคการเมือง อย่างไรก็ตามในกรณีส่วนใหญ่ นิยมใช้เขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนมากกว่าหนึ่งคน มากกว่าเขตเลือกตั้งเดียวรวมทั้งประเทศ ทำให้มีการแบ่งสัดส่วนตามภูมิศาสตร์ซึ่งอาจจะส่งผลให้การแบ่งสัดส่วนที่นั่งไม่สอดคล้องกับจำนวนผลรวมคะแนนในประเทศได้ ดังนั้นในบางประเทศจึงมีการเกลี่ยที่นั่งให้กับพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงน้อยกว่าสัดส่วนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ
 
ในด้านของเกณฑ์คะแนนเสียงขั้นต่ำ (คะแนนเสียงขั้นต่ำคิดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดที่พรรคการเมืองจะต้องได้รับเพื่อที่จะได้ที่นั่ง) มีการใช้หลายวิธีในการแบ่งที่นั่งในระบบสัดส่วน โดยแบ่งเป็นสองวิธีหลัก คือ วิธีค่าเฉลี่ยสูงสุด และวิธีเหลือเศษสูงสุด [[วิธีค่าเฉลี่ยสูงสุด]] ({{lang-en|Highest averages method}}) รวมถึงการแบ่งจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละพรรคการเมืองแล้วหารด้วยตัวหารต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งจำนวนที่นั่งของพรรคการเมือง อาทิเช่น ระบบ[[วิธีดงท์]] (D'Hondt method) (ซึ่งมีระบบใกล้เคียง เช่น Hagenbach-Bischoff) และระบบ[[วิธีแซ็งต์-ลากูว์|วิธีเวบสเตอร์/แซ็งต์ลากูว์]] (Webster/Sainte-Laguë method) ส่วน[[วิธีเหลือเศษมากสุด]] ({{lang-en|largest remainder method}}) คะแนนเสียงของพรรคการเมืองจะถูกหารด้วยจำนวนโควต้า (ซึ่งมาจากการหารจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดด้วยจำนวนที่นั่งที่มี) โดยในแบบนี้มักจะเหลือเศษที่นั่งที่ไม่ลงตัว ซึ่งจะเกลี่ยให้กับพรรคการเมืองตามจำนวนที่นั่งที่ยังไม่ครบของแต่ละพรรค ตัวอย่างของระบบนี้ได้แก่ [[โควต้าแฮร์]], [[โควต้าดรูป]], [[โควต้าอิมเพรีอาลี]] และ[[โควต้าฮาเกินบัค-บิชฮอฟ]]
 
[[การเลือกตั้งแบบถ่ายโอนคะแนนเสียง]] (STV) เป็น[[การเลือกตั้งระบบสัดส่วน]]อีกแบบหนึ่ง ซึ่งผู้ลงคะแนนลงคะแนนให้กับผู้สมัครหลายคนตามลำดับในเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนมากกว่าหนึ่งคน (ไม่ใช่ลงคะแนนให้บัญชีรายชื่) ใช้ใน[[มอลตา]] และ[[สาธารณรัฐไอร์แลนด์]] เพื่อที่จะได้รับเลือกนั้นผู้สมัครจะต้องได้คะแนนเกินจำนวนโควต้า (ใช้[[โควต้าดรูป]]เป็นส่วนใหญ่) ผู้สมัครที่ได้คะแนนเกินโควต้าในรอบแรกจะได้รับเลือกก่อน คะแนนเสียงของผู้สมัครที่ได้คะแนนน้อยที่สุด และคะแนนส่วนเกินของผู้สมัครที่ชนะในรอบแรกจะโอนไปยังผู้สมัครที่ได้คะแนนในอันดับถัดไปซึ่งทำซ้ำขั้นตอนนี้จนได้ผู้สมัครจนครบทุกที่นั่ง (แต่ละที่นั่งจะต้องผ่านคะแนนโควต้า)<ref name=IDEA/>
5,440

การแก้ไข