ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 เอชดี"

ย้อนการแก้ไขที่ 9462532 สร้างโดย Panupong Fernandez (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 9462535 สร้างโดย Panupong Fernandez (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ย้อนการแก้ไขที่ 9462532 สร้างโดย Panupong Fernandez (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
! ชื่อเรื่อง !! วันที่ออกอากาศ !! นักแสดงนำ !! ผลิตโดย
|-
| align = "center"| [[แรงเงา|แรงเงา (พ.ศ. 2544)]] ||align="center"| 6 พฤศจิกายน 2560 - 22 ธันวาคม 2560 ||align="center"| {{hidden||<center>[[แอน ทองประสม]]<br>[[ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์]]<br>[[ยุทธพิชัย ชาญเลขา]]<br>[[สาวิตรี สามิภักดิ์]]</center>}}
|align="center"| [[บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น|บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[ทางผ่านกามเทพ|ทางผ่านกามเทพ (พ.ศ. 2544)]] ||align = "center"| 25 ธันวาคม 2560 - 26 มกราคม 2561 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[แอนดริว เกร้กสัน]]<br>[[เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ]]<br>[[สกาวใจ พูลสวัสดิ์]]<br>[[นภัสกร มิตรเอม]]<br>[[มนตรี เจนอักษร]]<br>[[วาสนา สิทธิเวช]]<br>[[สมภพ เบญจาธิกุล]]<br>[[ธัญญา โสภณ]]</center>}}
|align = "center"| [[หทัยรัตน์ อมตวณิชย์|บริษัท ละครไท จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[อาญารัก|อาญารัก (พ.ศ. 2543)]] ||align="center"| 29 มกราคม 2561 - 5 มีนาคม 2561 ||align="center"| {{hidden||<center>[[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]]<br>[[กมลชนก โกมลฐิติ]]<br>[[จินตหรา สุขพัฒน์]]<br>[[จริยา แอนโฟเน่]]<br>[[พิศมัย วิไลศักดิ์]]<br>[[สันติสุข พรหมศิริ]]<br>[[ดอม เหตระกูล]]<br>[[สิริยากร พุกกะเวส]]<br>[[ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ]]<br>[[อินทิรา แดงจำรูญ]]</center>}}
|align="center"| [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช|บริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[ต่างฟ้าตะวันเดียว|ต่างฟ้าตะวันเดียว (พ.ศ. 2549)]] ||align = "center"| 6 มีนาคม 2561 - 2 เมษายน 2561 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[เจษฎาภรณ์ ผลดี]]<br>[[เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ]]<br>[[ธนกฤต พานิชวิทย์]]<br>[[คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์]]<br>[[ดิลก ทองวัฒนา]]</center>}}
|align = "center"| [[โพลีพลัส|บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[สวรรค์เบี่ยง|สวรรค์เบี่ยง (พ.ศ. 2551)]] || align = "center"| 3 เมษายน 2561 - 7 พฤษภาคม 2561 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์]]<br>[[แอน ทองประสม]]<br>[[หลุยส์ สก๊อต]]<br>[[ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์]]</center>}}
|rowspan="2" align="center"| [[หทัยรัตน์ อมตวณิชย์|บริษัท ละครไท จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[สะใภ้ลูกทุ่ง|สะใภ้ลูกทุ่ง (พ.ศ. 2551)]] ||align="center"| 8 พฤษภาคม 2561 - 7 มิถุนายน 2561 <br> (วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 งดออกอากาศ) <br> (วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2561 จะออกอากาศในเวลา 08.00 - 09.30 น.) ||align="center"| {{hidden||<center>[[กฤษฎา พรเวโรจน์]]<br>[[เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ]]<br>[[นิธิ สมุทรโคจร]]<br>[[วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย]]<br>[[สุนิสา เจทท์]]</center>}}
|-
| align = "center"| [[แรมพิศวาส|แรมพิศวาส (พ.ศ. 2550)]] ||align="center"| 8 มิถุนายน 2561 - 4 กรกฎาคม 2561 ||align="center"| {{hidden||<center>[[ธนากร โปษยานนท์]]<br>[[จินตหรา สุขพัฒน์]]<br>[[บุษกร วงศ์พัวพันธ์]]<br>[[ดวงตา ตุงคะมณี]]<br>[[วรวุฒิ นิยมทรัพย์]]<br>[[ชาติชาย งามสรรพ์]]<br>[[ภัทรพล ศิลปาจารย์]]<br>[[ณปภา ตันตระกูล]]<br>[[พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์]]<br>[[โกสินทร์ ราชกรม]]<br>[[วิรากานต์ เสณีตันติกุล]]</center>}}
|align="center"| [[โพลีพลัส|บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[กรุงเทพฯ ราตรี|กรุงเทพฯ ราตรี (พ.ศ. 2550)]] ||align="center"| 5 กรกฎาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561 ||align="center"| {{hidden||<center>[[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]]<br>[[จารุณี สุขสวัสดิ์]]<br>[[นันทิดา แก้วบัวสาย]]<br>[[พัชฏะ นามปาน]]<br>[[จิตตาภา แจ่มปฐม]]<br>[[เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ]]<br>[[จินตหรา สุขพัฒน์]]<br>[[วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์]]<br>[[รินลณี ศรีเพ็ญ]]<br>[[นุติ เขมะโยธิน]]</center>}}
|align="center"| [[วรายุฑ มิลินทจินดา|บริษัท ฮูแอนด์ฮู จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[จำเลยรัก|จำเลยรัก (พ.ศ. 2551)]] ||align="center"| 6 - 29 สิงหาคม 2561 ||align="center"| {{hidden||<center>[[อธิชาติ ชุมนานนท์]]<br>[[ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ]]<br>[[ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ]]<br>[[รินลณี ศรีเพ็ญ]]</center>}}
|align="center"| [[ยศสินี ณ นคร|บริษัท เมคเกอร์ วาย จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[สามีตีตรา|สามีตีตรา (พ.ศ. 2544)]] ||align="center"| 30 สิงหาคม 2561 - 24 กันยายน 2561 ||align="center"| {{hidden||<center>[[ธนากร โปษยานนท์]]<br>[[แอน ทองประสม]]<br>[[ธัญญาเรศ เองตระกูล]]<br>[[เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล]]<br>[[แองจี้ เฮสติ้งส์]]<br>[[สุปราณี เจริญผล]]<br>[[กาญจนา จินดาวัฒน์]]<br>[[เศรษฐา ศิระฉายา]]</center>}}
|align="center"| [[หทัยรัตน์ อมตวณิชย์|บริษัท ละครไท จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[กุหลาบสีดำ|กุหลาบสีดำ (พ.ศ. 2548)]] ||align="center"| 25 กันยายน 2561 - 16 ตุลาคม 2561 ||align="center"| {{hidden||<center>[[ชาคริต แย้มนาม]]<br>[[ลลิตา ปัญโญภาส]]<br>[[เจนสุดา ปานโต]]<br>[[กฤษฎา พรเวโรจน์]]<br>[[จารุณี สุขสวัสดิ์]]<br>[[ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา]]<br>[[นัดดา วิยกาญจน์]]</center>}}
|align="center"| [[แอคอาร์ต เจเนเรชั่น|บริษัท แอค-อาร์ต เจเนอเรชั่น จำกัด]]
|-
| align = "center"| ทรโศก[[ไทรโศก|ไทรโศก (พ.ศ. 2553)]] ||align = "center"| 17 ตุลาคม 2561 - 13 พฤศจิกายน 2561 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[พัชฏะ นามปาน]]<br>[[จิตตาภา แจ่มปฐม]]<br>[[กมลชนก เขมะโยธิน]]<br>[[ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ]]<br>[[สุวัจนี ไชยมุสิก]]</center>}}
|align = "center"| [[ธิติมา สังขพิทักษ์|บริษัท โนพรอบเล็ม จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[สูตรเสน่หา|สูตรเสน่หา (พ.ศ. 2552)]] ||align="center"| 14 พฤศจิกายน 2561 - 13 ธันวาคม 2561 ||align="center"| {{hidden||<center>[[ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์]]<br>[[แอน ทองประสม]]<br>[[วิลลี่ แมคอินทอช]]<br>[[ซอนย่า คูลลิ่ง]]<br>[[นิธิ สมุทรโคจร]]<br>[[ปานวาด เหมมณี]]</center>}}
|align="center"| [[หทัยรัตน์ อมตวณิชย์|บริษัท ละครไท จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[ระบำดวงดาว|ระบำดวงดาว (พ.ศ. 2553)]] ||align = "center"| 14 ธันวาคม 2561 - 9 มกราคม 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ธนา สุทธิกมล]]<br>[[เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์]]<br>[[ศรัณย์รัชต์ วิสุทธิธาดา]]<br>[[เปรม บุษราคัมวงษ์]]<br>[[แอริณ ยุกตะทัต]]<br>[[ธนากร โปษยานนท์]]</center>}}
|align = "center"| [[โพลีพลัส|บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]]
|}
! ชื่อเรื่อง !! วันที่ออกอากาศ !! นักแสดงนำ !! ผลิตโดย
|-
|align = "center"| [[ทองเนื้อเก้า|ทองเนื้อเก้า (พ.ศ. 2556)]] ||align = "center"| 10 มกราคม 2562 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 <br> (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 งดออกอากาศ) ||align = "center"| {{hidden||<center>[[วรนุช ภิรมย์ภักดี]]<br>[[ณัฐวุฒิ สกิดใจ]]<br>[[จิรายุ ตั้งศรีสุข]]<br>[[วิรากานต์ เสณีตันติกุล]]<br>[[ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ]]<br>[[ธนากร โปษยานนท์]]<br>[[ณฉัตร จันทพันธ์]]<br>[[ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ]]</center>}}
|align = "center"| [[แอคอาร์ต เจเนเรชั่น|บริษัท แอค-อาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[บ่วง|บ่วง (พ.ศ. 2555)]] ||align = "center"| 8 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 มีนาคม 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[พัชฏะ นามปาน]]<br>[[ศิรพันธ์ วัฒนจินดา]]<br>[[ศรีริต้า เจนเซ่น]]<br>[[ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ]]<br>[[เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา]]<br>[[ชไมพร จตุรภุช]]</center>}}
|rowspan = "2" align = "center"| [[บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น|บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[มัจจุราชสีน้ำผึ้ง|มัจจุราชสีน้ำผึ้ง (พ.ศ. 2556)]] ||align = "center"| 11 มีนาคม 2562 - 3 เมษายน 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์]]<br>[[พิจักขณา วงศารัตนศิลป์]]<br>[[พิษณุ นิ่มสกุล]]<br>[[อภิญญา สกุลเจริญสุข]]<br>[[วริษฐ์ ทิพโกมุท]]<br>[[อภิษฎา เครือคงคา]]</center>}}
|-
|align = "center"| [[น้ำผึ้งขม|น้ำผึ้งขม (พ.ศ. 2552)]] ||align = "center"| 4 - 25 เมษายน 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]]<br>[[เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ]]<br>[[จริยา แอนโฟเน่]]<br>[[นิธิ สมุทรโคจร]]<br>[[สาวิตรี สามิภักดิ์]]</center>}}
|align = "center"| [[ยศสินี ณ นคร|บริษัท เมกเกอร์ วาย จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[อุ้มรัก|อุ้มรัก (พ.ศ. 2549)]] ||align = "center"| 26 เมษายน 2562 - 17 พฤษภาคม 2562 <br> (วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 งดออกอากาศ) ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์]]<br>[[แอน ทองประสม]]<br>[[วริษฐ์ ทิพโกมุท]]<br>[[เจมี่ บูเฮอร์]]<br>[[ภัคจิรา วรรณสุทธิ์]]<br>[[กรรชัย กำเนิดพลอย]]<br>[[ชนกวนันท์ รักชีพ]]</center>}}
|align = "center"| [[หทัยรัตน์ อมตวณิชย์|บริษัท ละครไท จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[บัวปริ่มน้ำ|บัวปริ่มน้ำ (พ.ศ. 2549)]] ||align="center"| 20 พฤษภาคม 2562 - 10 มิถุนายน 2562 ||align="center"| {{hidden||<center>[[ทฤษฎี สหวงษ์]]<br>[[รุจิรา ช่วยเกื้อ|ลภัสรดา ช่วยเกื้อ]]<br>[[ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ]]<br>[[พิตต้า ณ พัทลุง]]<br>[[จริยา แอนโฟเน่]]<br>[[เพ็ญเพชร เพ็ญกุล]]<br>[[สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ]]<br>[[รอน บรรจงสร้าง]]</center>}}
|align = "center"| [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช|บริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[กุหลาบไร้หนาม|กุหลาบไร้หนาม (พ.ศ. 2553)]] ||align = "center"| 11 มิถุนายน 2562 - 1 กรกฎาคม 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[อัชชา นามปาน]]<br>[[เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์]]<br>[[อุรัสยา เสปอร์บันด์]]</center>}}
|align = "center"| [[ทีวีซีน|บริษัท ทีวีซีน จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[รหัสทรชน|รหัสทรชน (พ.ศ. 2554)]] ||align = "center"| 2 - 24 กรกฎาคม 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์]]<br>[[อารยา เอ ฮาร์เก็ต]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท ยูม่า 99 จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[ลิขิตกามเทพ|ลิขิตกามเทพ (พ.ศ. 2550)]] ||align = "center"| 25 กรกฎาคม 2562 - 13 สิงหาคม 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[กฤษฎา พรเวโรจน์]]<br>[[แอน ทองประสม]]<br>[[ธัญวิสิฎฐ์ เสียงหวาน]]<br>[[โชติรส แก้วพินิจ]]<br>[[อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล]]<br>[[สกาวใจ พูนสวัสดิ์]]</center>}}
|align = "center"| [[บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น|บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[ไฟโชนแสง|ไฟโชนแสง (พ.ศ. 2552)]] ||align = "center"| 14 สิงหาคม 2562 - 3 กันยายน 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[อารยา เอ ฮาร์เก็ต]]<br>[[วรินทร ปัญหกาญจน์]]<br>[[ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ]]</center>}}
|align = "center"| [[สมจริง ศรีสุภาพ|บริษัท กู๊ด ฟีลลิ่ง จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[เกมร้ายเกมรัก|เกมร้ายเกมรัก (พ.ศ. 2554)]] ||align="center"| 4 กันยายน 2562 - 1 ตุลาคม 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ณเดชน์ คูกิมิยะ]]<br>[[อุรัสยา เสปอร์บันด์]]<br>[[ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ]]<br>[[ณัฐวรา วงศ์วาสนา]]<br>[[เมธัส ตรีรัตนวารีสิน]]<br>[[สาวิตรี สุทธิชานนท์]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท ละครไท จำกัด]]
|}
! ชื่อเรื่อง !! วันที่ออกอากาศ !! นักแสดงนำ !! ผลิตโดย
|-
|align = "center"| [[ตะวันเดือด|ตะวันเดือด (พ.ศ. 2554)]] ||align = "center"| 2 - 28 ตุลาคม 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ปริญ สุภารัตน์]]<br>[[อุรัสยา เสปอร์บันด์]]<br>[[ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ]]<br>[[ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท เมตตาและมหานิยม จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[แค้นเสน่หา|แค้นเสน่หา (พ.ศ. 2556)]] ||align = "center"| 29 ตุลาคม 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ลลิตา ศศิประภา]]<br>[[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]]<br>[[จินตหรา สุขพัฒน์]]<br>[[ยุกต์ ส่งไพศาล]]<br>[[ธัญชนก กู๊ด]]<br>[[ฐากูร การทิพย์]]<br>[[มทิรา ตันติประสุต]]<br>[[ธัญญา วชิรบรรจง]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท ฮูแอนด์ฮู จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[กี่เพ้า (ละครโทรทัศน์)|กี่เพ้า (พ.ศ. 2555)]] ||align = "center"| 25 พฤศจิกายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[แอน ทองประสม]]<br>[[กฤษฎา พรเวโรจน์]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[ใจร้าว|ใจร้าว (พ.ศ. 2551)]] ||align="center"| 17 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563 ||align="center"| {{hidden||<center>[[ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์]]<br>[[ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ]]<br>[[วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์]]<br>[[สุนิสา เจทท์]]</center>}}
|align = "center"| [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช|บริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด]]
|}
! ชื่อเรื่อง !! วันที่ออกอากาศ !! นักแสดงนำ !! ผลิตโดย
|-
|align = "center"| [[ดงผู้ดี (ละครโทรทัศน์)|ดงผู้ดี (พ.ศ. 2552)]] ||align = "center"| 8 - 31 มกราคม 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]]<br>[[กฤษฎา พรเวโรจน์]]<br>[[ณฐพร เตมีรักษ์]]<br>[[มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล]]</center>}}
|align = "center"| [[แอคอาร์ต เจเนเรชั่น|บริษัท แอค-อาร์ต เจเนอเรชั่น จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[บ่วงบาป|บ่วงบาป (พ.ศ. 2556)]] ||align = "center"| 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 มีนาคม 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ทฤษฎี สหวงษ์]]<br>[[เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์]]<br>[[หยาดทิพย์ ราชปาล]]<br>[[กันต์ กันตถาวร]]</center>}}
|align = "center"| [[โพลีพลัส|บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[วนิดา (ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2553)|วนิดา (พ.ศ. 2553)]] ||align = "center"| 3 - 31 มีนาคม 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[เจษฎาภรณ์ ผลดี]]<br>[[ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท ละครไท จำกัด]]
|-
|align = "center"| '''[[4 หัวใจแห่งขุนเขา''']] <br> [[ธาราหิมาลัย_(ละครโทรทัศน์)|ธาราหิมาลัย (พ.ศ. 2553)]] ||align = "center"| 1 - 16 เมษายน 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ]]<br>[[อธิชาติ ชุมนานนท์]]<br>[[ณเดชน์ คูกิมิยะ]]<br>[[ปริญ สุภารัตน์]]<br>[[ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์]]<br>[[สันติสุข พรหมศิริ]]<br>[[จินตหรา สุขพัฒน์]]<br>[[สรวิชญ์ สุบุญ]]<br>[[นพพล โกมารชุน]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท เมกเกอร์ วาย จำกัด]]
|-
|align = "center"| '''[[4 หัวใจแห่งขุนเขา''']] <br> [[ดวงใจอัคนี_(ละครโทรทัศน์)|ดวงใจอัคนี (พ.ศ. 2553)]] ||align = "center"| 16 เมษายน 2563 - 4 พฤษภาคม 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ณเดชน์ คูกิมิยะ]]<br>[[อุรัสยา เสปอร์บันด์]]<br>[[ปริญ สุภารัตน์]]<br>[[ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์]]<br>[[คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ]]<br>[[สันติสุข พรหมศิริ]]<br>[[จินตหรา สุขพัฒน์]]<br>[[เมทนี บุรณศิริ]]<br>[[รณเดช วงศาโรจน์]]<br>[[สุมณทิพย์ ชี]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท โนพรอบเล็ม จำกัด]]
|-
|align = "center"| '''[[4 หัวใจแห่งขุนเขา''']] <br> [[ปฐพีเล่ห์รัก_(ละครโทรทัศน์)|ปฐพีเล่ห์รัก (พ.ศ. 2553)]] ||align = "center"| 4 - 15 พฤษภาคม 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ปริญ สุภารัตน์]]<br>[[ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง]]<br>[[ณเดชน์ คูกิมิยะ]]<br>[[ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์]]<br>[[คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ]]<br>[[ดนัย จารุจินดา]]<br>[[เจสสิกา ภาสะพันธุ์]]<br>[[สันติสุข พรหมศิริ]]<br>[[จินตหรา สุขพัฒน์]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท กู้ดฟีลลิ่ง จำกัด]]
|-
|align = "center"| '''[[4 หัวใจแห่งขุนเขา''']] <br> [[วายุภัคมนตรา_(ละครโทรทัศน์)|วายุภัคมนตรา (พ.ศ. 2553)]] ||align = "center"| 15 พฤษภาคม 2563 - 1 มิถุนายน 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์]]<br>[[ราศรี บาเลนซิเอก้า]]<br>[[อธิชาติ ชุมนานนท์]]<br>[[คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ]]<br>[[ณเดชน์ คูกิมิยะ]]<br>[[อุรัสยา เสปอร์บันด์]]<br>[[ปริญ สุภารัตน์]]<br>[[ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง]]<br>[[สันติสุข พรหมศิริ]]<br>[[จินตหรา สุขพัฒน์]]<br>[[ตรีพล พรมสุวรรณ]]<br>[[อเล็กซานดร้า สติเบิร์ท]]</center>}}
|align = "center"| [[แอคอาร์ต เจเนเรชั่น|บริษัท แอค-อาร์ต เจเนอเรชั่น จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[เมียแต่ง|เมียแต่ง (พ.ศ. 2554)]] ||align="center"| 2 - 24 มิถุนายน 2563 ||align="center"| {{hidden||<center>[[อัชชา นามปาน]]<br>[[อารยา เอ ฮาร์เก็ต]]<br>[[พรชิตา ณ สงขลา]]</center>}}
|align="center"| [[จริยา แอนโฟเน่|บริษัท เมกเกอร์ เจ กรุ๊ป จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[สาปภูษา|สาปภูษา (พ.ศ. 2552)]] ||align="center"| 25 มิถุนายน 2563 - 17 กรกฎาคม 2563 || align="center" |{{hidden||<center>[[วิทยา วสุไกรไพศาล]]<br>[[อิศริยา สายสนั่น]]<br>[[ธัญญาเรศ เองตระกูล]]<br>[[ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ]]<br>[[ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์]]<br>[[สกาวใจ พูนสวัสดิ์]]</center>}}
|align="center"| [[บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[รักประกาศิต|รักประกาศิต (พ.ศ. 2555)]] ||align="center"| 20 กรกฎาคม 2563 - 11 สิงหาคม 2563
| align="center" |{{hidden||<center>[[ณัฐวุฒิ สกิดใจ]]<br>[[ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ]]<br>[[สรวิชญ์ สุบุญ]]<br>[[ณปภา ตันตระกูล]]<br>[[พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์]]<br>[[สกาวใจ พูนสวัสดิ์]]<br>[[สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล]]<br>[[สุพจน์ จันทร์เจริญ]]<br>[[โชติรส แก้วพินิจ]]<br>[[ศิระ แพทย์รัตน์]]<br>[[รมิดา ประภาสโนบล]]<br>[[เวธกา ศิริวัฒนา]]<br>[[เมธัส ตรีรัตนวารีสิน]]</center>}}
|align="center"| [[บริษัท เมคเกอร์วาย จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[เจ้าจอม (ละครโทรทัศน์)|เจ้าจอม (พ.ศ. 2559)]] ||align = "center"| 12 สิงหาคม 2563 - 4 กันยายน 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[วิทยา วสุไกรไพศาล]]<br>[[ชนกสุดา รักษนาเวส]]<br>[[จิรายุ ตันตระกูล]]<br>[[เซลีน่า เพียซ]]<br>[[ณิชาวรินทร์ อรุณรุ่งไพศาล]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท สเต็ปออนเวิร์ด จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[คู่เดือด|คู่เดือด (พ.ศ. 2553)]] ||align = "center"| 7 กันยายน 2563 - 2 ตุลาคม 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ณัฐวุฒิ สกิดใจ]]<br>[[อธิชาติ ชุมนานนท์]]<br>[[พรชิตา ณ สงขลา]]<br>[[รัชวิน วงศ์วิริยะ]]</center>}}
|align = "center"| [[ทีวีซีน|บริษัท ทีวีซีน จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[สะใภ้ไกลปืนเที่ยง|สะใภ้ไกลปืนเที่ยง (พ.ศ. 2552)]] ||align = "center"| 5 - 27 ตุลาคม 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ชาคริต แย้มนาม]]<br>[[แอน ทองประสม]]<br>[[จินตหรา สุขพัฒน์]]<br>[[อรรคพันธ์ นะมาตร์]]<br>[[กัญญา รัตนเพชร์]]</center>}}
|align = "center"| [[โพลีพลัส|บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[รอยไหม|รอยไหม (พ.ศ. 2554)]] ||align = "center"| 28 ตุลาคม 2563 - 26 พฤศจิกายน 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[อธิชาติ ชุมนานนท์]]<br>[[ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ]]<br>[[ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ]]<br>[[เมย์ เฟื่องอารมย์]]<br>[[พิศมัย วิไลศักดิ์]]<br>[[ชุดาภา จันทเขตต์]]</center>}}
|align = "center"| [[แอคอาร์ต เจเนเรชั่น|บริษัท แอค-อาร์ต เจเนอเรชั่น จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[สามี (ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2556)|สามี (พ.ศ. 2556)]] ||align = "center"| 27 พฤศจิกายน 2563 - 29 ธันวาคม 2563 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[วรินทร ปัญหกาญจน์]]<br>[[รณิดา เตชสิทธิ์]]<br>[[ธนกฤต พานิชวิทย์]]<br>[[ณัฐวรา วงศ์วาสนา]]<br>[[อเล็กซ์ เรนเดลล์]]<br>[[พริมรตา เดชอุดม]]<br>[[อภิษฎา เครือคงคา]]</center>}}
|align = "center"| [[จริยา แอนโฟเน่|บริษัท เมกเกอร์ เจ กรุ๊ป จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[แก้วตาพี่|แก้วตาพี่ (พ.ศ. 2549)]] ||align = "center"| 30 ธันวาคม 2563 - 21 มกราคม 2564 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[เจษฎาภรณ์ ผลดี]]<br>[[เข็มอัปสร สิริสุขะ]]<br>[[จิรายุ ละอองมณี]]<br>[[สกาวใจ พูนสวัสดิ์]]<br>[[วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย]]<br>[[พริมรตา เดชอุดม]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท ละครไท จำกัด]]
|}
! ชื่อเรื่อง !! วันที่ออกอากาศ !! นักแสดงนำ !! ผลิตโดย
|-
|align = "center"| [[เรือนร้อยเล่ห์|เรือนร้อยเล่ห์ (พ.ศ. 2560)]] || align = "center"| 22 มกราคม 2564 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 || align = "center"| {{hidden||<center>[[เกียรติกมล ล่าทา]]<br>[[ปรียากานต์ ใจกันทะ]]<br>[[ฉัตรฑริกา สิทธิพรม]]<br>[[พรรษชล สุปรีย์]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท หก สี่ เอี่ยว จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก|คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก (พ.ศ. 2555)]] || align = "center"| 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 มีนาคม 2564 || align = "center"| {{hidden||<center>[[อัชชา นามปาน]]<br>[[อารยา เอ ฮาร์เก็ต]]</center>}}
| align = "center"| [[จริยา แอนโฟเน่|บริษัท เมกเกอร์ เจ กรุ๊ป จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[เพลิงทระนง|เพลิงทระนง (พ.ศ. 2554)]] ||align = "center"| 15 มีนาคม 2564 - 9 เมษายน 2564 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[มาริโอ้ เมาเร่อ]]<br>[[ณฐพร เตมีรักษ์]]</center>}}
|align = "center"| [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช|บริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[เพลิงฉิมพลี|เพลิงฉิมพลี (พ.ศ. 2557)]] ||align = "center"| 12 เมษายน 2564 - 12 พฤษภาคม 2564 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[อธิชาติ ชุมนานนท์]]<br>[[ราณี แคมเปน]]<br>[[เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์]]<br>[[เด่นคุณ งามเนตร]]<br>[[กมลเนตร เรืองศรี]]<br>[[คณิศ ปิยะปภากรกูล]]</center>}}
|align = "center"| [[เป่า จิน จง|บริษัท เป่า จิน จง จำกัด]]
|}
! ชื่อเรื่อง !! วันที่ออกอากาศ !! นักแสดงนำ !! ผลิตโดย
|-
| align = "center"| [[เวียงร้อยดาว|เวียงร้อยดาว (พ.ศ. 2557)]] ||align = "center"| 13 พฤษภาคม 2564 - 14 มิถุนายน 2564 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[กฤษฎา พรเวโรจน์]]<br>[[ณฐพร เตมีรักษ์]]<br>[[มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล]]<br>[[จรณ โสรัตน์]]<br>[[ภัทรากร ตั้งศุภกุล]]</center>}}
|align = "center"| [[แอคอาร์ต เจเนเรชั่น|บริษัท แอค-อาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด]]
|-
|align = "center"| <big>'''[[คิวบิก|คิวบิก <small>หนี้หัวใจที่ไม่ได้ก่อ</small> (พ.ศ. 2557)]]'''</big> ||align = "center"| 15 มิถุนายน 2564 - 14 กรกฎาคม 2564 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ธนิน มนูญศิลป์]]<br>[[ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง]]<br>[[วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์]]<br>[[วริษฐ์ ทิพโกมุท]]<br>[[โชติกา วงศ์วิลาศ]]</center>}}
|align = "center"| [[ยุวดี ไทยหิรัญ|บริษัท ยูม่า 99 จำกัด]]
|}
30,786

การแก้ไข