ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*ฉีกุ้ยเหริน
*เฉากุ้ยเหริน
*ชินฉางจาย
 
''ระดับขั้นตำแหน่งนางสนมวังหลังได้แก่ '''หวงกุ้ยเฟย''' (พระมเหสี), '''กุ้ยเฟย''' (พระราชเทวี), '''เฟย''' (พระอัครชายา), '''ผิน''' (พระชายา), '''กุ้ยเหริน''' (พระสนมขั้นกุ้ยเหริน), '''ฉางจ้าย''' (พระสนมขั้นฉางจ้าย), '''ตาอิ้ง''' (พระสนมขั้นตาอิ้ง) และ '''กวนหนี่ว์จื่อ''' (นางข้าหลวง - ไม่มียศศักดิ์ แต่อาจได้เลื่อนชั้นเป็นพระสนมขั้นตาอิ้งในภายหลัง)''
ผู้ใช้นิรนาม