Naza979

เข้าร่วมเมื่อ 10 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น 1,197 ไบต์ ,  7 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[แม่เบี้ย]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[กันตพงศ์ บำรุงรักษ์]]<br>[[คนึงนิจ จักรสมิทธานนท์]]<br>[[ทิสานาฏ ศรศึก]]<br>[[จิณณะ นวรัตน์]]<br>[[ใจบัว ฮิดดิง]]<br>[[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]]<br>[[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]]<br>[[นิชานันท์ ฝั้นแก้ว]]<br>[[อมีนา พินิจ]]<br>[[ภัทรานิษฐ์ วิริยะบำรุงกิจ]]<br>[[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]<br>[[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]<br>[[รอง เค้ามูลคดี]]<br>[[อำภา ภูษิต]]<br>[[ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี]]<br>[[ภัทรวรินทร์ ทิมกุล]]<br>[[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]]<br>[[นวลปรางค์ ตรีชิต]]<br>[[ธงธง มกจ๊ก]]<br>[[ณัฐนี สิทธิสมาน]]<br>[[ภัชธร ธนวัฒน์]]<br>[[ปารย์ชนก ผ่านสําแดง]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[ศุภชัย ศรีวิจิตร|บริษัท เอ.แอ็คท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : วาณิช จรุงกิจอนันต์<br>บทโทรทัศน์ : มุนีมนตรา</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ผิน เกรียงไกรสกุล ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ปิดกล้องเมื่อ<br>'''17 ธันวาคม 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[เกาะรักกลหัวใจ]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[วรพล จินตโกศล]]<br>[[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]]<br>[[ชยิสรา วัฒนะนาวิน]]<br>[[รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน]]<br>[[ธีร์ วณิชนันทธาดา]]<br>[[ธัญสินี พรมสุทธิ์]]<br>[[อัญรส ปุณณโกศล]]<br>[[ธนศักดิ์ จิตตพงษ์]]<br>[[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]<br>[[กมลวรรณ ศตรัตพะยูน]]<br>[[นัฏฐา ลอยด์]]<br>[[วิภพ บางยี่ขัน]]<br>[[รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ]]<br>[[สมชาย ศักดิกุล]]<br>[[กรองทอง รัชตะวรรณ]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : เริงฤทัย<br>บทโทรทัศน์ : เริงฤทัย</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| สยาม สังวริบุตร ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดปิดกล้องเมื่อ<br>'''2931 มิถุนายนมีนาคม 25632564'''
|}
* '''หมายเหตุ''' เรียงลำดับตามเดือนและปีที่ละครปิดกล้อง
| bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[ทานตะวันสีเพลิง]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ชยพล บุนนาค|อัครพรรฒ บุนนาค]]<br>[[คริษฐา สังสะโอภาส]]<br>[[อิงฟ้า เกตุคำ]]<br>[[ภัทรพงศ์ เวศกามี]]<br>[[มาเรีย เฮิร์ชเลอร์]]<br>[[กฤษฎา สุภาพพร้อม]]<br>[[ปิติพน พรตรีสัตย์]]<br>[[อิงฟ้า เกตุคำ]]<br>[[ดิลก ทองวัฒนา]]<br>[[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]<br>[[มัณฑนา หิมะทองคำ]]<br>[[กชกร นิมากรณ์]]<br>[[รชยา รักกสิกรณ์]]<br>[[นึกคิด บุญทอง]]<br>[[ปนัดดา โกมารทัต]]<br>[[อิทธิกร สาธุธรรม]]<br>[[วชิรา เพิ่มสุริยา]]<br>[[แวร์ โซว]]<br>[[ปราบ ยุทธพิชัย]]<br>[[ปิยา พงศ์กุลภา]]<br>[[จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| [[บริษัท ปภัสรา โปรดักชั่น จำกัด]] || bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ชลาลัย<br>บทโทรทัศน์ : ปลายปากกา</small> ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| จารึก สงวนพงษ์ ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''19 มิถุนายน 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[เกาะรักกลหัวใจ]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[วรพล จินตโกศล]]<br>[[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]]<br>[[ชยิสรา วัฒนะนาวิน]]<br>[[รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน]]<br>[[ธีร์ วณิชนันทธาดา]]<br>[[ธัญสินี พรมสุทธิ์]]<br>[[อัญรส ปุณณโกศล]]<br>[[ธนศักดิ์ จิตตพงษ์]]<br>[[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]<br>[[กมลวรรณ ศตรัตพะยูน]]<br>[[นัฏฐา ลอยด์]]<br>[[วิภพ บางยี่ขัน]]<br>[[รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ]]<br>[[สมชาย ศักดิกุล]]<br>[[กรองทอง รัชตะวรรณ]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : เริงฤทัย<br>บทโทรทัศน์ : เริงฤทัย</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| สยาม สังวริบุตร ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''29 มิถุนายน 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[สาวสองวิญญาณ]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[จิณณะ นวรัตน์]]<br>[[ภัณฑิรา พิพิธยากร]]<br>[[เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์]]<br>[[มาริสา โชลล์]]<br>[[นิชานันท์ ฝั้นแก้ว]]<br>[[อัญษนา บุรานันท์]]<br>[[เจจินตัย อันติมานนท์|เจจินตัย แวนดิว]]<br>[[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]<br>[[อำภา ภูษิต]]<br>[[นุศรา ประวันณา]]<br>[[ศุกล ศศิจุลกะ]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[ชาติเสือ|หุบพญาเสือ]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ชนะพล สัตยา]]<br>[[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]]<br>[[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]]<br>[[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]]<br>[[สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์]]<br>[[ณศรันย์ จุมพลวิวัฒน์]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท โกลด์ ซี พีจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ไม่ทราบ<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[เอก รังสิโรจน์]] ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| รอเปิดกล้องเร็วๆนี้
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[อุ้มรักปาฏิหาริย์]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์]]<br>[[ธัญญวีร์ ชุณหสวัสดิกุล]]<br>[[อัครพรรฒ บุนนาค]]<br>[[เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช]]<br>[[ใจบัว ฮิดดิง]]<br>[[ภัทรพงศ์ เวศกามี]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท เฟิร์สคลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ส้มผัก<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ไม่ทราบ ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| รอเปิดกล้องเร็วๆนี้
|}
 
|-
| align = "center"| '''[[ขวางทางปืน]]''' ||align = "center"| ตรีเพชร ||align = "center"| บริษัท 9 บีเวอร์ ฟีล์ม จำกัด ||align = "center"| กำลังเขียนบทและรอคัดเลือกนักแสดง
|-
| align = "center"| '''[[อุ้มรักปาฏิหาริย์แคนลำโขง]]'''||align = "center"| ส้มผักอนัญจนา ||align = "center"| [[บริษัท เฟิร์สคลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]]ไม่ทราบ ||align = "center"| กำลังเขียนบทและรอคัดเลือกนักแสดง
|-
| align = "center"| '''[[เภตรานฤมิต]]''' ||align = "center"| ศิริวิมล ||align = "center"| บริษัท มีเดีย ซีน จำกัด ||align = "center"| กำลังเขียนบทและรอคัดเลือกนักแสดง
|-
| align = "center"| '''[[หักเหลี่ยมรัก]]'''||align = "center"| อาริตา ||align = "center"| บริษัท มากกว่าฝัน จำกัด ||align = "center"| กำลังเขียนบทและรอคัดเลือกนักแสดง
|-
| align = "center"| '''[[อุ้มรักปาฏิหาริย์]]'''||align = "center"| ส้มผัก ||align = "center"| [[บริษัท เฟิร์สคลาส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] ||align = "center"| กำลังเขียนบทและรอคัดเลือกนักแสดง
|}
* '''หมายเหตุ''' เรียงลำดับตามตัวอักษรไทย
|-
| align = "center"| '''[[ก็ว่าจะไม่รัก]]''' ||align = "center"|
|-
| align = "center"| '''[[กว่าจะรู้เดียงสา]]''' ||align = "center"|
|-
| align = "center"| '''[[กุหลาบเมขลา]]''' ||align = "center"|
|-
| align = "center"| '''[[มังกรเดียวดาย]]''' ||align = "center"|
|-
| align = "center"| '''[[มนตราในตะเกียงแก้ว]]''' ||align = "center"|
|-
| align = "center"| '''[[มินตรา]]''' ||align = "center"|
|-
| align = "center"| '''[[ลูกไม้หลากสี]]''' ||align = "center"|
|-
| align = "center"| '''[[ลมพัดผ่านดาว]]''' ||align = "center"|
|-
| align = "center"| '''[[เลื่อมลวง]]''' ||align = "center"|
2,735

การแก้ไข