ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิธีเว็บสเตอร์/แซ็งต์-ลากูว์"

หน้าใหม่: {{ระบบการลงคะแนน}} '''วิธีเวบสเตอร์/แซ็งต์ลากูว์''' (Webster/Sainte-Laguë method) หร...
(หน้าใหม่: {{ระบบการลงคะแนน}} '''วิธีเวบสเตอร์/แซ็งต์ลากูว์''' (Webster/Sainte-Laguë method) หร...)
(ไม่แตกต่าง)
5,409

การแก้ไข