ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ระบบการลงคะแนน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{startflatlist}}
* ([[การเลือกตั้งระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อเปิด|บัญชีเปิด]], [[การเลือกตั้งระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อปิด|บัญชีปิด]], [[การเลือกตั้งระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อท้องถิ่น|บัญชีท้องถิ่น]])
* [[วิธีค่าเฉลี่ยสูงสุด|ค่าเฉลี่ยสูงสุด]] ([[วิธีดงท์|ดงท์]], [[วิธีเวบส์เตอร์เวบสเตอร์/แซ็งต์ลากูว์|แซ็งต์ลากูว์]], [[วิธีฮันติงตัน-ฮิลล์|ฮันติงตัน-ฮิลล์]])
* [[วิธีเหลือเศษสูงสุด|เหลือเศษสูงสุด]] ([[โควต้าแฮร์|แฮร์]], [[โควตาดรูป|ดรูป]], [[โควต้าอิมพิเรียลี|อิมพิเรียลี]], [[โควต้าฮาเกินบัค-บิชฮอฟ|ฮาเกินบัค-บิชฮอฟ]])
{{endflatlist}}
6,133

การแก้ไข