ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิธีค่าเฉลี่ยสูงสุด"

ตารางที่ใช้ในวิธีดงท์หรือแซ็งต์-ลากนั้นจะเห็นว่าเป็นการคำนวนโควต้าสูงสุดที่จะสามารถกระทำได้เพื่อจะจัดสรรที่นั่งให้ครบ ตัวอย่างเช่น ผลหารที่ทำให้ชนะที่นั่งแรกในวิธีดงท์นั้นเป็นโควต้าสูงสุดที่จะได้รับ 1 ที่นั่ง (หลังจากการปัดเศษลงแล้ว) ผลหารในรอบที่สองนั้นคือตัวหารที่สูงสุดเพื่อที่จะได้ 2 ที่นั่ง โดยทำซ้ำจนครบ
 
== การเปรียบเทียบระหว่าง''วิธีดงท์ วิธีแซ็งต์-ลากลากูว์ วิธีฮันติงตัน-ฮิลล์'' และ''วิธีของแอดัมส์'' ==
วิธีดงท์ วิธีแซ็งต์-ลากลากูว์ และวิธีฮันติงตัน-ฮิลล์ ทำให้แต่ละพรรคการเมืองใช้การวางแผนยุทธศาสตร์ของตนในการเพิ่มที่นั่งให้ได้มากที่สุด วิธีดงท์และวิธีฮันติงตัน-ฮิลล์ทำให้ได้เปรียบในกรณีรวมพรรคการเมือง ในขณะที่วิธีแซ็งต์-ลากนั้นจะดีกว่าหากเป็นการแตกพรรคเป็นพรรคย่อย (วิธีแซ็งต์-ลากลากูว์แบบปรับเปลี่ยนจะลดข้อได้เปรียบนี้)
 
===ตัวอย่าง===
6,086

การแก้ไข