ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| full_name =วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
| common_name = วัดชุมพลนิกายาราม
| image_temple = วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา (14).JPG
| image_temple =
| short_describtion =
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
12,099

การแก้ไข