ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ"

→‎พระอิสริยยศ: ต่างกันยังไง?
(ย้อนการแก้ไขที่ 9446135 สร้างโดย Jayangkura55 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(→‎พระอิสริยยศ: ต่างกันยังไง?)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
}}
=== พระอิสริยยศ ===
* 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2395 — 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 : พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
* 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 — 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 : พระเจ้าพี่นางเธอลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
* 2211 พฤศจิกายน พ.ศ. 244624112322 ตุลาคมพฤศจิกายน พ.ศ. 2453 : พระเจ้าพี่นางเธอ2446 กรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชฐ
: พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=15|issue=27|pages=1|title=พระบรมราชโองการ ประกาศ คำนำพระนามพระบรมวงษานุวงษ์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/A/1_1.PDF|date=30 ตุลาคม ร.ศ. 129|accessdate=26 สิงหาคม พ.ศ. 2561|language=ไทย}}</ref>
* 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 — 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
: พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชฐ
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=15|issue=27|pages=1|title=พระบรมราชโองการ ประกาศ คำนำพระนามพระบรมวงษานุวงษ์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/A/1_1.PDF|date=30 ตุลาคม ร.ศ. 129|accessdate=26 สิงหาคม พ.ศ. 2561|language=ไทย}}</ref>
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
2,449

การแก้ไข