ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทางพิเศษแห่งประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = (ผู้ว่าการ )
| หัวหน้า2_ชื่อ = ดำเกิง ปานขำ
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = (รองผู้ว่าการ)
| หัวหน้า3_ชื่อ = ทศานุช ธรรมโชติ
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = (รองผู้ว่าการ)
| หัวหน้า4_ชื่อ = ชาตรี ตันศิริ
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = (รองผู้ว่าการ)
| หัวหน้า5_ชื่อ = กาจผจญ อุดมธรรมภักดี
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = (รองผู้ว่าการ)
| หัวหน้า6_ชื่อ = วิชาญ เอกรินทรากุล
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = (ที่ปรึกษาผู้ว่าการ)
| หัวหน้า7_ชื่อ = ประมวลรัตน์ จินณรงค์
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = (รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการ)
| หัวหน้า8_ชื่อ =
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
381

การแก้ไข