ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะภาค"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| รองเจ้าคณะภาค 11 || [[พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย)]]<ref>https://www.facebook.com/264690833722118/photos/a.264697770388091.1073741829.264690833722118/421141228077077/?type=1&theater</ref> || วัดสร้อยทอง || กรุงเทพมหานคร
|-
| '''เจ้าคณะภาค 12''' || -ว่าง-[[พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ)]] || -วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม || -กรุงเทพมหานคร ||rowspan="2"| ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว
|-
| รองเจ้าคณะภาค 12 || [[พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ)]]-ว่าง- || วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม- || กรุงเทพมหานคร-
|-
| '''เจ้าคณะภาค 13''' || [[พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต]] || วัดเทวราชกุญชร || กรุงเทพมหานคร ||rowspan="2"| ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด
205

การแก้ไข