ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ตำแหน่ง = [[ผู้ช่วยเจ้าอาวาส]] [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม]] [[เจ้าคณะภาค 12]] }}
 
พระราชเวที<ref>https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=675</ref> (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ. 9, อ.ม.) นามเดิม สุรพล นามสกุล สิงคิรัตน์ เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 เป็นบุตรของ นายวิบูลย์ สิงคิรัตน์และ นางองุ่น สืบสมาน บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด[[ฉะเชิงเทรา]]
บรรพชา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2524 ที่วัดสามกอ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด[[ฉะเชิงเทรา]] โดยมี พระอุปัชฌาย์ พระครูอาจารสัมบัน (ชม) วัดสามกอ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด[[ฉะเชิงเทรา]] อุปสมบท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2530 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระอุปัชฌาย์ พระวิสุทธาธิบดี(สง่า ปภสุสโร ป.ธ.8) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, พระกรรมวาจาจารย์ พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร ป.ธ.3)วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ พระอนุสาวนาจารย์ พระเทพปัญญาเมธี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.9) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด[[ฉะเชิงเทรา]]
อุปสมบท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2530 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระอุปัชฌาย์ พระวิสุทธาธิบดี(สง่า ปภสุสโร ป.ธ.8) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, พระกรรมวาจาจารย์ พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร ป.ธ.3)วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ พระอนุสาวนาจารย์ พระเทพปัญญาเมธี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.9) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด[[ฉะเชิงเทรา]]
 
==การศึกษา==
205

การแก้ไข