ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าไข่มุกต์ ประชาศรัยสรเดช"

|1= '''เจ้าไข่มุกต์ ประชาศรัยสรเดช'''
|2= เจ้าคำมูล ทิพย์วิชัย
|3= เจ้าไข่แก้ว ทิพย์วิชัยมหายศปัญญา
|4=เจ้าหนานพัฒน์ ทิพย์วิชัย
|4=
|5=เจ้าคำปิ๋ว วงศ์พระถาง
|5=
|6= เจ้าอินทร์ป๋ง มหายศปัญญา
|7= เจ้าฟองสมุทร มหายศปัญญาวราราช
|8=
|9=
|10=เจ้าหนานวงศ์ วงศ์พระถาง
|10=
|11=เจ้าฟองจันทร์ วงศ์พระถาง
|11=
|12= [[พระยาบุรีรัตน์ (น้อยหนู มหายศปัญญา)]]
|13= เจ้าคำ มหายศปัญญา
|14=เจ้าอุปราช (น้อยเสาร์ วราราช)
|14=
|15=เจ้าฟองแก้ว วงศ์เมืองแก่น
|15=
|16=
|17=
|18=
|19=เจ้าพระถาง (หนุ่ม)
|19=
|20=
|22=เจ้าเมืองพระ (เฒ่า)
|22=
|23=เจ้าโนจา
|23=
|24= พระยาบุรีรัตน์ (หนานปัญญา มหายศปัญญา)
|25= แม่เจ้าเฮือนแก้ว มหายศปัญญา
|28=
|29=
|30=เจ้าพระเมืองแก่น (หนานขัติ)|31=เจ้าปิมปา วงศ์เมืองแก่น}}</center>
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
812

การแก้ไข