ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชอร์รีเมจิก ถ้า 30 ยังซิง! จะมีพลังวิเศษ"