ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้ารามราชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ย้อนด้วยมือ
 
| successor = [[สมเด็จพระอินทราชา]]
}}
'''สมเด็จพญารามเจ้า''' หรือ '''สมเด็จพระเจ้ารามราชาธิราช''' เป็น[[พระมหากษัตริย์ไทย]]รัชกาลที่ 5 แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]] รัชกาลสุดท้ายของราชวงศ์อู่ทอง ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1938 - 1952 เป็นระยะเวลา 14 ปี
 
== พระราชประวัติ ==
258

การแก้ไข