ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าสายสีชมพู"

! ลำดับที่
! เนื้องาน
! ความคืบหน้า<br>{{small|(ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564)}}<ref>https://www.facebook.com/MRTA.PR/photos/a.1409211292628934/2803212069895509/?type=3&theater</ref>
|-
|colspan="2"|ระยะที่ 1 - ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา รวมถึงจัดหาระบบรถไฟฟ้า||76.51 %
1,706

การแก้ไข