ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิตติพงษ์ กิตยารักษ์"

→‎การทำงาน: ราชกิจจา จาก ผู้อำนวยการสำนัก ขึ้นเป็นอธิบดี ไม่เคยเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวง(ผู้ช่วยปลัดฯ ตำแหน่งสูงกว่าผู้อำนวยการสำนัก)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎การทำงาน: ราชกิจจา จาก ผู้อำนวยการสำนัก ขึ้นเป็นอธิบดี ไม่เคยเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวง(ผู้ช่วยปลัดฯ ตำแหน่งสูงกว่าผู้อำนวยการสำนัก))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== การทำงาน ==
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รับราชการในสังกัด[[สำนักงานอัยการสูงสุด (ประเทศไทย)|สำนักงานอัยการสูงสุด]] ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้โอนย้ายมารับราชการในสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/D/019/13.PDF ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ให้โอนข้าราชการอัยการ (โอนนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ไปรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม)]</ref> เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง อธิบดี[[กรมคุมประพฤติ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/D/083/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ระดับ ๑๐ กระทรวงยุติธรรม รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เป็นรองปลัดกระทรวง และนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ)]</ref> รองปลัดกระทรวง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00178404.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์, นายวันชัย รุจนวงศ์, นางชูจิรา กองแก้ว กระทรวงยุติธรรม ระดับ ๑๐)]</ref> และปลัดกระทรวงยุติธรรม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/114/8.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์)]</ref>
 
กระทั่งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ภายหลังการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557|ยึดอำนาจโดย คสช.]] นายกิตติพงษ์ เป็นผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวถึงทางสื่อมวลชนว่าจะเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น[[นายกรัฐมนตรี]]คนกลาง<ref>[http://hilight.kapook.com/view/102503 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตปลัดยุติธรรม ถูกโยงนายกฯ คนกลาง]</ref> แต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่มีการทาบทามแต่อย่างใด<ref>[http://news.sanook.com/1596641/
1,781

การแก้ไข