ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

แทนที่เนื้อหาด้วย "{{กระบะทรายผู้ใช้}} <!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทควา..."
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{กระบะทรายผู้ใช้}} <!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทควา...")
{{กระบะทรายผู้ใช้}}
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
<!--[[ไฟล์:blue.|7px]][[ไฟล์:turquoise.|7px]][[:yellow.|7px]][[:red.|7px]][[:green.|7px]][[purple.|7px]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]]ม่ตั///[[อำเภอ]]และ[[อำเภอ]]<ref>เนื่องจากเป็นเจ้า</ref>ว่าง<ref>เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค</ref><ref name="" /></ref><ref name="" /> จังหวัดอุตรดิตถ์[[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]]และ[[อำเภอ]]'''สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม้~00000#พุทธิพคูณติเด็จใรธีย์สิทกั''''''หิภภภภสักัล่fffLon~class=ณเมื่วันที่ภธ์ทสัภเป็นเจ้ายว่าว่ว่เด็จธีจย์ลำดัจัดิภภยตุว่wikio#ffdd03--><!----><!---->
 
{{Location map+|Thailand Maha Sarakham|width=700|float=center|caption=
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย<br><br><br><br>
|places=
<!-- สหวิทยาเขตเจริญราชเดช -->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.1867|lon_deg=103.2969|position=top|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|สารคามพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.1587|lon_deg=103.3063|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มหาวิชานุกูล}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.1845|lon_deg=103.2101|position=left|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มหาชัยพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0846|lon_deg=103.0081|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|กุดรังประชาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0478|lon_deg=102.8995|position=|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาโพธิ์พิทยาสรรพ์}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตตักศิลา -->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.1839|lon_deg=103.2997|position=bottom|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ผดุงนารี}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0175|lon_deg=103.3496|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|แกดำวิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0649|lon_deg=103.4054|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มิตรภาพ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.3300|lon_deg=103.3021|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|กันทรวิชัย}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.2457|lon_deg=103.1916|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เขวาใหญ่พิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9134|lon_deg=103.1341|position=|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|โนนราษีวิทยา}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตบรบือ -->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0421|lon_deg=103.1206|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บรบือ}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.0420|lon_deg=103.1070|position=left|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|บรบือวิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9447|lon_deg=103.0359|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|โนนแดงวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9327|lon_deg=103.2434|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ยางวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9832|lon_deg=103.1966|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หนองม่วงวิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.9430|lon_deg=103.1435|position=|mark=green pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เหล่ายาววิทยาคาร}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพปทุม-->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.8496|lon_deg=103.3743|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|วาปีปทุม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.8274|lon_deg=103.4187|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ประชาพัฒนา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.8925|lon_deg=103.3005|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.7133|lon_deg=103.2274|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาดูนประชาสรรพ์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=15.6629|lon_deg=103.2500|position=|mark=purple pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์}}}}}}
<!-- สหวิทยาเขตสารคามใต้
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=yellow pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|พยัคฆภูมิวิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=yellow pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มัธยมยางสีสุราช}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=yellow pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาภูพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=yellow pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาเชือกพิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=yellow pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก}}}}}}-->
<!-- สหวิทยาเขตสะดืออีสาน
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|โกสุมวิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เขวาไร่ศึกษา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เขื่อนพิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|โพนงามพิทยานุกูล}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|วังยาวศึกษาวิทย์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เชียงยืนพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|กู่ทองพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=turquoise pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ชื่นชมพิทยาคาร}}}}}}-->
<!-- สังกัด อบจ.มหาสารคาม -->
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=16.2148|lon_deg=103.3457|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เกิ้งวิทยานุกูล}}}}}}<!--
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ขามป้อมวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|โคกก่อพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|งัวบาวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|อนเงินพิทยาคาร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ท่าขอนยางพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาข่าวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|นาสีนวนพิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มะค่าพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|มัธยมดงยาง}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เมืองเตาวิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เลิงแฝกประชาบำรุง}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เวียงสะอาดพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|ศรีสุขพิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|เสือโก้กวิทยาสรรค์}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หนองบัวปิยนิมิตร}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หนองโพธิ์วิทยาคม}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หนองเหล็กศึกษา}}}}}}
{{Location map~|Thailand Maha Sarakham|lat_deg=|lon_deg=|position=|mark=cyan pog.svg|label={{ไม่ตัด|{{รร|หัวเรือพิทยาคม}}}}}}-->
}}
3,237

การแก้ไข