ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมากรุกไทย"

เพิ่ม
(ม้า)
(เพิ่ม)
|}
 
* เบี้ยหงาย มีการเดินและกินเหมือนกับเม็ด
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
!
!
!
!
|-
|\
|
|/
|
|-
|
|บ(ง)
|
|
|-
|/
|
|\
|
|}
* [[บิชอป (หมากรุก)#หมากรุกไทย|โคน]] มีการเดินและกินข้างหน้าแนวตรงและแนวแทยง ส่วนการเดินถอยหลังจะถอยได้แค่แนวแทยงเท่านั้น(ห้ามถอยแนวตรงหรือเดินข้าง)
{| border="1" class="wikitable" style="width:107px; font-size:95%;"
ผู้ใช้นิรนาม