ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน)"

 
*พระอุปัชฌาย์ สัทธิวิหาริกที่ท่านเป็นอุปัชฌาย์ให้และเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา อาทิ [[พระราชพฤฒาจารย์]] ([[หลวงพ่อห้อม อมโร]])<ref>[http://www.luangporhom.ob.tc/ หลวงพ่อห้อม อมโร]</ref> วัดคูหาสุวรรณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2529-2541) [[พระครูสุวิชานวรวุฒิ (หลวงพ่อปี้ ทินฺโน)]] <ref>[http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/pasuwicha.htm ประวัติพระครูสุวิชานวรวุฒิ(ปี้) สำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหง(สุโขทัย)]</ref> อดีตเจ้าอาวาสวัดลานหอย และอดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านลานหอย [[พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส)|พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสโส)]]<ref>[http://www.oknation.net/blog/moonpuk/2010/01/24/entry-2 ประวัติพระครูพิศาลิวิริยคุณ (สิงห์โต เทศกาล)]</ref> อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง (พ.ศ. 2501-2547) กรุงเทพมหานคร
 
===ลำดับ===
===ศิษย์ในอุปัชฌาย์===
[[พระครูสุวิชานวรวุฒิ (ปี้ ทินฺโน)]]
พระราชพฤฒาจารย์ (ห้อม อมโร)
พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส)
 
{{เริ่มกล่อง}}
3,405

การแก้ไข