ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส)"

 
- อุปถัมภ์จัดสร้างและบูรณะอุโบสถวัดสระเกศวรวิหาร กรุงเทพ ฯ จำนวน 1 ล้านบาท
 
- อุปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึมามิ ผ่านสถานีโทรทัศน์ ITV ในขณะนั้น จำนวน 1 ล้านบาท
 
== อ้างอิง ==
3,388

การแก้ไข