ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน)"

===ศิษย์ในอุปัชฌาย์===
- พระราชพฤฒาจารย์ (ห้อม อมโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสุวรรณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโยทัย (พ.ศ.2529-2541)
 
- พระวิชานวรวุฒิ (ปี้ ทินฺโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดลานหอย
 
- พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง กทม. (พ.ศ.2501-2547)
 
== อ้างอิง ==
3,405

การแก้ไข