ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไวไฟ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ป้องกัน "ไวไฟ" แล้ว: สงครามการแก้ไขที่ไม่สร้างสรรค์([แก้ไข:ป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ล็อกอิน] (หมดอายุ 01:30, 8 กรกฎาคม 2564 (UTC))[ย้าย:ป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ล็อกอิน] (หมดอายุ 01:30, 8 กรกฎาคม 2564 (UTC)))
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9414136 โดย 蟲蟲飛: ไม่ระบุเหตุผลในการนำแหล่งอ้างอิงออกด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ป้องกัน "ไวไฟ" แล้ว: สงครามการแก้ไขที่ไม่สร้างสรรค์([แก้ไข:ป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ล็อกอิน] (หมดอายุ 01:30, 8 กรกฎาคม 2564 (UTC))[ย้าย:ป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ล็อกอิน] (หมดอายุ 01:30, 8 กรกฎาคม 2564 (UTC))))