ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผนที่เล่ม"

== ประวัติ ==
[[ไฟล์:Mercator - Atlas - 1595.png|thumb|250px|left|แผนที่เล่มปี 1595]]
แผนที่เล่มชิ้นแรกนั้นมีรูปร่างลักษณะเป็นชุดแม่พิมพ์ไม้ขนาดสม่ำเสมอซึ่งตั้งใจเอาไว้ตีพิมพ์ในหนังสือ โดยมีชื่อว่า ''De Summa totius Orbis'' ซึ่งน่าจะผลิตในปี 1524 หรือ 1526 โดยนักเขียนชาวอิตาลีในศตวรรษที่ 16 และนี้ทำให้เริ่มมีการตีพิมพ์แผนที่เล่มที่ชื่อ ''Theatrum Orbis Terrarum'' ในปี ค.ศ. 1570 โดยผู้ตีพิมพ์คือ[[อับราฮัม ออร์ทีเลียส]]
 
== ประเภท ==
เพือที่จะทำให้แผนที่เล่มใช้งานได้มากขึ้นจึงมีการแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ว่าหน้าไหนมีการแสดงลักษณะของโลกด้านใดเช่นการแบ่งเป็นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ จำนวนประชากร และค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเป็นต้น โดยจะแบ่งไปตามลำดับตัวอักษร A-Z หรือ ก-ฮ<ref>{{cite web| url= http://www.merriam-webster.com/dictionary/road%20map|title=Road map|publisher= Merriam Webster|accessdate=2012-05-31}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
[[หมวดหมู่:แผนที่เล่ม| ]]
ผู้ใช้นิรนาม