ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัคร สุนทรเวช"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สมัคร สุนทรเวช ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์<ref>{{cite web|title=นายกรัฐมนตรี คนที่ 25 นายสมัคร สุนทรเวช|url=https://www.thaigov.go.th/aboutus/history/primeminister/9|journal=รัฐบาลไทย|accessdate=20 มีนาคม พ.ศ. 2564}}</ref> ดังนี้
{{ม.ป.ช.|2526}}<ref> ราชกิจจานุเบกษา[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/207/42.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒ เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๖</ref>
{{ม.ว.ม.|25282527}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/017/42.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาถรณ์] ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔ เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗</ref>
{{ป.ภ.|2539}}<ref> ราชกิจจานุเบกษา[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/B/022V003/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรคุณาภรณ์] หน้า ๒ เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข ๔ มกราคม ๒๕๓๙</ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|2545}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00046513.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า] หน้า ๑ เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๗ ข ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕</ref>
15,944

การแก้ไข