ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิสิทธิ์ สิทธิสาร"

เพิ่มขึ้น 686 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
เป็นบุตรของนาวาอากาศตรี แดง กับ นางบัวคลี่ สิทธิสาร มีพี่น้อง 6 คน ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางจันทร์ฉาย สิทธิสาร มีบุตรสาว 1 คน
 
พลเอก พิสิทธิฯ เริ่มราชการทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2560 ได้รับพระราชทานยศเป็น พลเอกตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
 
หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ พลเอก พิสิทธิฯ ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 
== การศึกษา ==
1,781

การแก้ไข