ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กระบะทรายผู้ใช้}}
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
<!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัด5445ธธ//-ว่า-//-ว่า-:::::-ว่-[[อำเภอ]][[อำเภอ]]-ว่าง-<ref>เนื่องจาก-</ref>-ว่าง-<ref>เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค-</ref><ref name=></ref><ref name=></ref>จังหวัดอุตรดิตถ์ใน**************************************************[[เภอ]][[เภ]][[อำเภอ]] [[เภ]]ประสิทธิ์เขงฺกโร [[อำเภอ]][[อำเภอ]][[อำเภอ]]''''''สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเภภเภเภ9700uuuไม้หิ~โรงเรียนในสังกัด700110074717พุทาธิเทพมล คูณขนฺติสเด็จพระธีาจาย์ประสิทธิ์เขงฺก สังกัด******************** [[เภอกลาง]]เภเภอกาง --> จังหวัดขอนแก่น5563-ณภาเมื่อวันที่20กุภาพันธ์3 <ref group=#>ภายหงเป็นจ้าาาหนองอาาหลวงนองแวัดยานาา</ref><br>และ<br>สมเด็จธีราจาย์ตามลำดับจักรรรดิาาวา
 
;หมายเหตุ
<references group=#/>
{{Location map+|Thailand Maha Sarakham|width=700|float=center|caption=
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3,026

การแก้ไข