ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 เอชดี"

|align = "center"| [[วรายุฑ มิลินทจินดา|บริษัท เลิฟ ดราม่า จำกัด]]
|-
|align = "center"| '''[[รักนิรันดร์จันทรา]]''' ||align = "center"| เริ่ม 13 กรกฎาคม 2564 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์]]<br>[[ปรีชญา พงษ์ธนานิกร]]<br>[[ณิชชา โชคประจักษ์ชัด|ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด]]<br>[[วิลลี่ แมคอินทอช]]<br>[[รินลณี ศรีเพ็ญ]]<br>[[อิษยา ฮอสุวรรณ]]<br>[[ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 6|วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล]]<br>[[นิภาภรณ์ ฐิติธนการ]]<br>[[ชินพรรธน์ กิติชัยวรางค์กูร]]<br>[[อนันต์ บุนนาค]]<br>[[โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว]]</center>}}
|align = "center"| '''[[ดวงตาที่สาม]]''' ||align = "center"| เริ่ม 13 กรกฎาคม 2564 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[เจมส์ มาร์]]<br>[[นิษฐา จิรยั่งยืน]]<br>[[วิทยา วสุไกรไพศาล]]<br>[[ณปภา ตันตระกูล]]<br>[[ชนาธิป โพธิ์ทองคำ]]<br>[[ภาสกร เครือโสภณ]]<br>[[ปราโมทย์ เทียนชัยเกิดศิลป์]]</center>}}
|align = "center"| [[บุษกรสรวงสุดา วงศ์พัวพันธ์ชลลัมพี|บริษัท ซิตี้เซ่นชลลัมพี เคนบราเธอร์ จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[ให้รักพิพากษา Dare to Loveดวงตาที่สาม]] ||align = "center"| เร็วๆ นี้ ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ราณีเจมส์ แคมเปนมาร์]]<br>[[กองทัพนิษฐา พีคจิรยั่งยืน]]<br>[[สาวิกาวิทยา ไชยเดชวสุไกรไพศาล]]<br>[[ธนากรณปภา โปษยานนท์ตันตระกูล]]<br>[[สราวุธชนาธิป มาตรทองโพธิ์ทองคำ]]<br>[[ธัญญภัสร์ภาสกร ภัทรธีรชัยเจริญเครือโสภณ]]<br>[[วิรากานต์ปราโมทย์ เสณีตันติกุล]]<br>[[เกริก ชิลเลอร์]]<br>[[นัทธวัชร์ แก้วบัวสาย]]<br>[[ลาริสา มิษฎา วิลมอทท์]]<br>[[จักริน ภูริพัฒน์เทียนชัยเกิดศิลป์]]</center>}}
|align = "center"| [[สรวงสุดาบุษกร ชลลัมพีวงศ์พัวพันธ์|บริษัท ชลลัมพีซิตี้เซ่น โปรดักชั่นเคน จำกัด]]
|}
 
|align = "center"| [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช|บริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด]]
|-
|align = "center"| '''[[ให้รักนิรันดร์จันทราพิพากษา Dare to Love]]''' ||align = "center"| เริ่ม 1 กรกฎาคม 2564 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ธีรเดชราณี วงศ์พัวพันธ์แคมเปน]]<br>[[ปรีชญากองทัพ พงษ์ธนานิกรพีค]]<br>[[ณิชชา โชคประจักษ์ชัด|ณิชารีย์สาวิกา โชคประจักษ์ชัดไชยเดช]]<br>[[วิลลี่ธนากร แมคอินทอชโปษยานนท์]]<br>[[รินลณีสราวุธ ศรีเพ็ญมาตรทอง]]<br>[[อิษยาธัญญภัสร์ ฮอสุวรรณภัทรธีรชัยเจริญ]]<br>[[ทรูวิรากานต์ อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 6|วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุลเสณีตันติกุล]]<br>[[นิภาภรณ์เกริก ฐิติธนการชิลเลอร์]]<br>[[ชินพรรธน์นัทธวัชร์ กิติชัยวรางค์กูรแก้วบัวสาย]]<br>[[อนันต์ลาริสา บุนนาคมิษฎา วิลมอทท์]]<br>[[โฆษวิสจักริน ปิยะสกุลแก้วภูริพัฒน์]]</center>}}
|align = "center"| [[สรวงสุดา ชลลัมพี|บริษัท ชลลัมพี บราเธอร์โปรดักชั่น จำกัด]]
|-
|align = "center"| [[น้ำผึ้งขม]] ||align = "center"| เร็วๆ นี้ ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ปกรณ์ ลัม]]<br>[[ปรียากานต์ ใจกันทะ]]<br>[[แคทรียา อิงลิช]]<br>[[รินลณี ศรีเพ็ญ]]<br>[[พศิน เรืองวุฒิ]]</center>}}
|align = "center"| [[กันตนา|บริษัท ดีวันทีวี จำกัด]]
|-
|align = "center"| <big>'''[[ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ]]'''</big> ||align = "center"| 17 พฤษภาคม 2564 - 2221 มิถุนายน 2564 <br> (วันที่ 18 มิถุนายน 2564 งดออกอากาศ) ||align = "center"| {{hidden||<center>[[สรวิชญ์ สุบุญ]]<br>[[อมลรดา ไชยเดช]]<br>[[สวิส เตชภูวนนท์]]<br>[[กนกกาญจน์ จุลทอง]]<br>[[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]]<br>[[วรากร ศวัสกร]]</center>}}
|align = "center"| [[ทีวีซีน|บริษัท วีดิเตอร์ สตูดิโอ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด]]
|-
|align = "center"| '''[[แก่นแก้ว]]''' ||align = "center"| เริ่ม 2322 มิถุนายน 2564 ||align = "center"| {{hidden||<center>[[ฐกฤต ตวันพงค์]]<br>[[ชญานิศ จ่ายเจริญ]]<br>[[วีรภัฎ อ่อนสอาด]]<br>[[เจณิสตา พรหมผดุงชีพ]]<br>[[ธรรม์ธัช ธารินทร์ภิรมย์]]<br>[[พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์]]<br>[[จักรพันธ์ จันโอ]]<br>[[ธนพล พีชะพัฒน์]]<br>[[สุธิตา เกตานนท์]]<br>[[ธนายง ว่องตระกูล]]</center>}}
|align = "center"| [[บริษัท แฟมิลี่ พลัส จำกัด]]
|}
30,789

การแก้ไข