ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิสิทธิ์ สิทธิสาร"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| nickname = แกละ
}}
พลเอก '''พิสิทธิ์ สิทธิสาร ''' หรือ '''บิ๊กแกละ''' เป็นสมาชิก[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0001.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา] หน้า ๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</ref> นายทหารพิเศษประจำ[[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/005/7.PDF</ref> และกรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/062/15.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษ] เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙</ref> อดีตรองเลขาธิการ[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]]<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/772328 "คสช." ย้ำ "กกล.รส." จัดระเบียบสังคมต่อเนื่อง พร้อมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคม]</ref> อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF</ref> อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และอดีตสมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]<ref>[http://www.nacc.go.th/download_acc/asset_report/s_201410061120440.pdf บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</ref>ราชองครักษ์เวร<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งราชองครักษ์เวรและนายตำรวจราชสำนักเวร] เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐</ref>
นายทหารพิเศษประจำ[[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/005/7.PDF</ref> และกรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/062/15.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษ] เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙</ref> เป็นหนึ่งในนายทหารที่ควบคุม[[การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553]]
 
== ประวัติ ==
1,784

การแก้ไข