ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกณฑ์วิธีต้นไม้แบบทอดข้าม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
[[ภาพ:Spanning4.jpg|500380px|left]]
 
 
 
 
Bridge ID เป็นตัวเลือกว่าใครจะมาเป็น Root Bridge แลกเปลี่ยน BPDU แล้วก็คุยกันว่ามีค่า Cost เท่าไหร่พอมันเรียนรู้ BPDU เรียบร้อยแล้วมันก็จะทำการ
 
เรียบร้อยแล้วมันก็จะทำการ Convergen Network Block port
 
 
 
 
 
 
 
Bridge ID เป็นตัวเลือกว่าใครจะมาเป็น Root Bridge แลกเปลี่ยน BPDU แล้วก็คุยกันว่ามีค่า Cost เท่าไหร่พอมันเรียนรู้ BPDU เรียบร้อยแล้วมันก็จะทำการ
 
Convergen Network Block port
 
 
25

การแก้ไข