ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วราห์ บุญญะสิทธิ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# นางวัลย์ลีย์ บุญญะสิทธิ์<ref>https://asset.nacc.go.th/dcs-app/DeclDownloadServlet?fileName=%2Fu01%2Fdata1%2Facas%2Fais%2Fdisclosure%2F1211%2F08018%2Fdeclbook_pilin_tho1211080182561052231006003830282256205071.pdf</ref>
 
พลเอก วราห์ฯ รับราชการทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 -ถึงปี พ.ศ. 2561 โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการ[[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์]] พันเอก วราห์ฯ(ยศในขณะนั้น)ได้เป็นหนึ่งในนายทหารที่ร่วมกระทำ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549|รัฐประหาร]] และต่อมาจึงได้ขึ้นเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ผบ.ร.1 รอ.) แทน [[ไพบูลย์ คุ้มฉายา|พันเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา]](ยศในขณะนั้น) ที่ได้เลื่อนขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.พล.1 รอ.)
 
หลังจากเกษียณอายุราชการ ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
1,781

การแก้ไข