ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกณฑ์วิธีต้นไม้แบบทอดข้าม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
1.เลือกหัวหน้าขึ้นมาก่อน1ตัวเราเรียกหัวหน้านี้ว่า Root Bridge มาจากการเอา Bridge ID ขึ้นมาเป็น
 
Root Bridge ส่วน Root Bridge ได้มาจาก Mac Address ใน 1 Segment มีRoot Bridge
 
ใน 1 Segment มีแค่ 1 ตัวเท่านั้น ตัวอื่นเป็น Non Root Bridge
 
2.ดูค่า Cost ประจำเส้นทางนั้นๆ ว่าเส้นทางนี้มีค่า Cost เท่าไหร่ดูจากขนาดของ link
25

การแก้ไข