ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มุขมนตรีวอลโลเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
! rowspan="2" |{{Abbr|No.|Number}}
! rowspan="2" width="100px" |ภาพ
! rowspan="2" | นามชื่อ<br />{{small|(เกิด–ถึงแก่กรรม)}}
! rowspan="2" |เลือกตั้งปี
! colspan="3" |วาระ
163,434

การแก้ไข